Versterking IKB Kip

Voedsel en voedselveiligheid staat volop in de belangstelling. Mensen zijn steeds kritischer op hun voedsel en consumeren bewuster. Producenten - van toeleverancier tot pluimveehouder en van handel tot verwerking - mogen hun ogen hier niet voor sluiten. Want als we het vertrouwen beschamen, zetten we afzetmarkten op het spel en beschadigen we het imago van de Nederlandse pluimveesector.

IKB Kip wil een bijdrage leveren aan veilige producten uit een gezonde sector. Mede daarom is binnen IKB Kip aandacht voor onze doelstellingen, aansturing en controlepunten. Hieruit kwam naar voren dat het nodig is om het vertrouwen in onze producten verder te vergroten. Daarom wordt IKB Kip momenteel aanzienlijk versterkt. Hiermee streven we ernaar het kwaliteitssysteem toekomstbestendig en meer markt- en pluimveehoudergericht te maken. Bovendien willen we lering trekken uit de gebeurtenissen in 2017 in de eiersector. Het risico op crisissen als deze willen we verkleinen, want voedselveiligheid van pluimveeproducten is topprioriteit binnen IKB Kip. Met de versterking investeert IKB Kip samen met haar deelnemers in het vertrouwen van de afnemers.

Bij de versterking wordt onder andere gebruik gemaakt van externe rapporten, zoals de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’ en de aanbevelingen die de Commissie Sorgdrager (‘Onderzoek fipronil in eieren’). Beide rapporten riepen op tot actie. Ook wordt gekeken naar het NVWA-rapport Integrale Risico Analyse pluimveevleesketen. Bij alles wat wij doen is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) betrokken. In het CCvD IKB Kip zitten vertegenwoordigers van de diverse stakeholders rondom IKB Kip. Dit zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijven uit de pluimveesector, van toeleveranciers en van afnemers. 

Waar wordt IKB Kip op versterkt?

IKB Kip wordt versterkt op de volgende thema’s:

 1. Voedselveiligheid
  Versterking vindt plaats door o.a. borging van inkomende stromen op bedrijven, zoals ontsmettingsmiddelen, geneesmiddelen en diervoeders. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het efficiënt uitbreiden van het programma Monitoring Kritische Stoffen (MKS), zodat het niet enkel gericht is op antibiotica. Op deze wijze is er controle aan de poort (inkomende stromen) en een slot op de deur (check van producten via MKS).

 2. Ondersteuning van deelnemers
  Via het serviceloket ondersteunen wij u. Heeft u vragen over IKB Kip, de kwaliteitsregeling of aangrenzende wet- en regelgeving? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 998 4340 of mail naar info@ikbkip.nl 

 3. Signalering en afhandeling van incidenten
  Via het meldpunt IKB kan iedereen, ook anoniem, terecht voor het melden van vreemde situaties of mogelijke misstanden. Door tijdig signalen op te vangen hoopt IKB Kip incidenten te voorkomen. U kunt via het mailadres meldpuntikb@avined.nl of via het telefoonnummer 088 - 988 4390 uw melding doorgeven.  
 4. Kwetsbaarheden en fraudebestendigheid IKB Kip
  Om het kwaliteitssysteem actueel te houden, onderzoekt IKB Kip de kwetsbaarheden binnen het IKB-systeem. Ook onderzoeken we op welke plekken de pluimveevleesketen kwetsbaar is voor fraude en hoe bedrijven zich tegen fraude kunnen beschermen.
 5. Structuur en acceptatie ketenborging.nl
  Ook IKB Kip wordt gecontroleerd. De Certificerende Instanties zijn geaccrediteerd voor de ISO-norm 17065 (norm voor certificatie-instellingen die producten certificeren) en IKB Kip heeft zich aangemeld voor ketenborging.nl. Op deze wijze borgen we bijvoorbeeld dat controle en beoordeling bij alle bedrijven gelijkwaardig is en dat we onafhankelijk werken. Ketenborging.nl is een iniatiatief van de Taskforse Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris Economische Zaken (EZ) naar aanleiding van het paardenvleesschandaal. De overheid en het bedrijfsleven hebben criteria opgesteld.

IKB Kip houdt u op de hoogte over de ontwikkeling rondom de versterking van het IKB-ketenkwaliteitssysteem via de nieuwsbrieven van IKB Kip.

Bekijk hier de video over de nut en noodzaak van versterking IKB.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden rondom de versterking van IKB Kip.

Bestand Type bestand
Flyer Versterking IKB Kip pdf