Rol Bündler

Bündler PLUIMNED
Deelname aan QS kan alleen plaats vinden via een zogenaamde Bündler. Pluimveebedrijven kunnen zich niet rechtstreeks bij QS aanmelden. Dit dient altijd via een Bündler te gaan. De Bündler dient als de tussenpersoon / coördinator richting enerzijds de deelnemende bedrijven, en anderzijds richting QS. De Bündler is het eerste aanspreekpunt voor QS, vragen of opmerkingen over de regeling kunt u via de Bündler aan QS stellen.

PLUIMNED is Bündler voor QS. De Bündler wordt door QS gecontroleerd. Als u wilt deelnemen aan QS of u wilt van Bündler wijzigen, dan kunnen wij dat voor u regelen. Het voordeel van PLUIMNED als Bündler is dat PLUIMNED zich onafhankelijk, vanaf één centrale plek, kan positioneren.