QS-controle

QS inspecteert op basis van drie controleniveaus. Hieronder vindt u deze niveaus:

 1. Ieder bedrijf vult jaarlijks de Zelfcontrolelijst in. Het invullen van deze lijst zorgt dat de pluimveehouder zich bewust is van de voorschriften binnen QS en zelf moet aangeven op welke punten het pluimveebedrijf hieraan wel of (nog) niet voldoet. Als deelnemer aan QS via PLUIMNED kunt u een vertaalde versie van de Zelfcontrolelijst in het Nederlands opvragen. Deze moet voor de QS-controle worden ingevuld. Daarna moet deze lijst minimaal eenmaal per kalenderjaar uitgevoerd en gedocumenteerd worden. De bewaartermijn is minimaal twee jaar. Aan deze vertaalde versie van de zelfcontrolechecklijst kunnen geen rechten worden ontleend.
  De originele documenten kunt u raadplegen via onderstaande links of via de homepagina:
  https://www.q-s.de/dokumentencenter/dc-lw-gefluegelmast.html (Duits)

  https://www.q-s.de/documentcenter/dc-agriculture-poultry-production.html (Engels)

 2. Elk bedrijf wordt gecontroleerd tijdens een onafhankelijke controle. De controleurs worden door QS geschoold.

 3. De controleurs worden gecontroleerd door QS. Hoe voeren zij hun werk uit en is dat volgens de wijze waarop QS wil dat er gecontroleerd wordt?

  Daarnaast vinden er risico gebaseerde controles plaats, dit betekent dat afhankelijk van hoe een bedrijf presteert tijdens de controle, de interval tussen twee controles kan verschillen. Bedrijven die tekortkomingen scoren moeten vaker gecontroleerd worden. Op basis van de controleresultaten krijgt een bedrijf één van de drie statussen bij QS:

 4. Status I: certificaat 2 jaar geldig;

 5. Status II: certificaat 1 jaar geldig;

 6. Status III: certificaat 6 maanden geldig.

  Hieronder vindt u hoe deze indeling plaatsvindt. Het is afhankelijk van het aantal punten dat behaald is t.o.v. het totaal punten dat gehaald kan worden én het aantal tekortkomingen in de categorie C en/of D.

Aantal punten behaald tijdens de controle t.o.v. totaal aantal punten (%)

Aantal tekortkomingen in categorie C (%)

Aantal tekortkomingen in categorie D (%)

QS-status

90-100%

Maximaal 5%

0%

Status I

80-89%

Maximaal 10%*

Maximaal 3%

Status II

70-79%

-

-

Status III

* De som van het aantal tekortkomingen in de C en D categorie mag samen niet meer dan 10% zijn.

Er  moet dus minimaal 70% van de punten behaald worden om gecertificeerd te kunnen worden en daarnaast mag er geen tekortkoming zijn in de categorie K.O. (Knock Out).

De eerste controle vindt aangekondigd plaats. Let op: vervolgcontroles zullen onaangekondigd plaats vinden, dit betekent dat ook de IKB controle dan onaangekondigd wordt uitgevoerd. Wel mag het bezoek door de CI maximaal 48 uur van tevoren aangekondigd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over QS kunt u kijken op de website van QS

https://www.q-s.de/ (Duits)

https://www.q-s.de/en/ (Engels)

De voorschriften voor vermeerderingsbedrijven en vleeskuikenbedrijven kunt u raadplegen via de homepagina