QS

Het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS) is in 2001 opgestart als reactie op de BSE-crisis. De pluimveetak van QS is drie jaar later gestart. Het kwaliteitssysteem van QS omvat de gehele keten: van individueel primair bedrijf tot aan de supermarkt. Door de hele keten in het kwaliteitssysteem op te nemen, willen ze meer voedselveiligheid garanderen. In totaal heeft QS meer dan 130.000 deelnemers. 

Hier kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • Rol Bündler
  De Bündler PLUIMNED dient als tussenpersoon / coördinator richting enerzijds de deelnemende bedrijven, en anderzijds richting QS. Aanmeldingen voor QS worden via de Bündler verwerkt. Ook voor vragen over QS is de Bündler aanspreekpunt.

 • Aanmeldprocedure
  U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar q-s@pluimned.nl. Bij uw aanmelding dient u uw NAW-gegevens, UBN-nummer en KIP-nummer te vermelden. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u verdere informatie per post toegestuurd.

 • QS-controle
  De QS-controles vinden plaats op drie verschillende niveaus, zowel op bedrijfs- als controleursniveau. Afhankelijk van de uitkomst van de controle, worden de controles eens per twee jaar, eens per jaar of eens per 6 maanden uitgevoerd.

Nieuws

In juli is PLUIMNED namens QS opnieuw gecontroleerd op haar activiteiten als Bündler.

QS stelt voor pluimveehouders een extra toelichting op de QS voorschriften beschikbaar, als verduidelijking.

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

 • Coronavirus en de QS-controle
 • Nieuwe optie QS-databank: snelle check of derde partijen QS-erkend zijn