Over PLUIMNED

De stichting PLUIMNED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en NEPLUVI om een aantal activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) specifiek gericht op de pluimveevleessector voort te kunnen zetten. In mei 2015 is de COBK, de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens, toegetreden tot PLUIMNED. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van PLUIMNED. Uiteraard pakt PLUIMNED alleen die activiteiten op die de organisaties zinvol vinden. Naast PLUIMNED zijn gelijktijdig ook OVONED (gericht op de legsector) en AVINED (voor sector overstijgende onderwerpen en algemene ondersteuning) opgericht.

Allereerst fungeert PLUIMNED als overlegplatform voor de pluimveevleessector en spreekbuis richting de overheid. De hoofdactiviteit van PLUIMNED is op dit moment het beheer van het wereldwijde kwaliteitsschema IKB Kip (klik hier voor meer informatie).

Onderzoek
OVONED en PLUIMNED hebben op 14 april 2018 een algemeen verbindend verklaring (AVV) verkregen voor het onderzoek in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. Hiermee kan onderzoek gefinancierd worden vanuit de sector, in belang van de sector.

Jaarplan PLUIMNED
Klik hier om ons jaarplan 2019 te lezen.

 

 

 

 

 

In 2017 heeft PLUIMNED zich bezig gehouden met het bevorderen van de duurzame marktpositie van de pluimveehouderij.

PLUIMNED houdt zich vooral bezig met het kwaliteitsbeleid in de pluimveevleessector (schemabeheerder IKB Kip).

Het jaar 2015 was een jaar met veel ontwikkelingen voor PLUIMNED. De belangrijkste ontwikkelingen waren: