Over PLUIMNED

De stichting PLUIMNED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en NEPLUVI om een aantal activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) specifiek gericht op de pluimveevleessector voort te kunnen zetten. In mei 2015 is de COBK, de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens, toegetreden tot PLUIMNED. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van PLUIMNED. Uiteraard pakt PLUIMNED alleen die activiteiten op die de organisaties zinvol vinden. Naast PLUIMNED zijn gelijktijdig ook OVONED (gericht op de legsector) en AVINED (voor sector overstijgende onderwerpen en algemene ondersteuning) opgericht.

Allereerst fungeert PLUIMNED als overlegplatform voor de pluimveevleessector en spreekbuis richting de overheid. De hoofdactiviteit van PLUIMNED is op dit moment het beheer van het wereldwijde kwaliteitsschema IKB Kip (klik hier voor meer informatie).

Onderzoek
OVONED en PLUIMNED hebben op 14 april 2018 een algemeen verbindend verklaring (AVV) verkregen voor het onderzoek in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. Hiermee kan onderzoek gefinancierd worden vanuit de sector, in belang van de sector.

Jaarplan & jaarverslag PLUIMNED
Hier vindt u het jaarplan 2020 en het jaarverslag 2019.

 

 

 

 

 

In het graan van de oogst van dit jaar, met name in Noord-Duitsland, kunnen sterk verhoogde niveaus van de moederkoren claviceps purpurea worden aangetroffen.

Sinds maart kunnen alle gebundelde bedrijven hun individuele lijst van ontvangers en leveranciers opstellen.

De QS Academy biedt op 24 november 2020 van 9.30 uur tot 12.00 uur een online seminar aan voor kippen- en kalkoenhouders "Van data naar informatie: gebruik van monitoringprogramma's in het QS-syste