IKB Kip

Het certificatieschema IKB Kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip pluimveevlees (van fok tot verwerking) verstrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Ook worden eisen gesteld aan voerleveranciers, dierenartsen en andere dienstverleners die ingeschakeld worden (zoals vang- en laadploegen).

IKB Kip is een dynamisch systeem dat zich continu ontwikkelt. Het schemabeheer van IKB Kip is belegd bij de Stichting PLUIMNED. Het ‘dagelijks beheer’ van IKB Kip, voor bijvoorbeeld het voorbereiden van wijzigingen en het verder ontwikkelen van het schema ligt bij het Centraal College van Deskundigen IKB Kip, het CCvD. In het CCvD zijn alle stakeholders van IKB Kip vertegenwoordigd.

IKB certificatieschema

Hier vindt u het certificatieschema van IKB Kip. Het certificatieschema IKB Kip is geaccepteerd volgens ISO / IEC 17065.

Ook vindt u informatie over Aanmelden en tarieven en CI's.

Contact

Team IKB Kip

Rik te Loo
Lisa Hoonhout
Marloes Busscher

info@ikbkip.nl | 088 - 998 43 40

Nieuws

IKB Kip heeft de procedure voor controles aangepast. De maatregelen moeten insleep van dierziekten voorkomen.

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een nieuwe CI, het zelfcontrole programma en Salmonella uitslagen in MijnAVINED.

De IKB Kip-deelnemers zijn begin april geïnformeerd over het feit dat men per 1 mei 2016 deel dient te nemen aan een zelfcontroleprogramma in het kader van Monitoring Kritische stoffen.