IKB Kip bord

Er is een nieuw IKB Kip bord ontwikkeld. De bestaande teksten op het IKB Kip bord zijn namelijk verouderd en aan vervanging toe. Het nieuwe IKB Kip bord is daarom voorzien van nieuwe teksten en heeft een frissere, eigentijdse uitstraling gekregen. Daarnaast moet dit bord trots uitstralen: de IKB Kip deelnemer voldoet aan internationale en nationale regelgeving én aan de bovenwettelijke normen van IKB Kip.

IKB Kip deelnemers kunnen door het plaatsen van een IKB Kip bord aan de buitenwereld tonen dat zij deelnemen aan het IKB Kip certificatieschema.

Op deze pagina vindt u een impressie van het nieuwe IKB Kip bord, meer uitleg over de teksten op het bord en informatie over de meerwaarde van IKB Kip.

foto_ikb_kip_bord.jpg

Feestelijke overhandiging van het nieuwe IKB Kip bord door Hennie de Haan (rechts, voorzitter PLUIMNED-bestuur) aan Magnus Swalander (links, Genetics Director van Aviagen Europe) op de locatie van Aviagen Research Farm in Lelystad.

Contactpersoon
Sascha Smits
ssmits@avined.nl | 088 - 998 43 35

Het nieuwe IKB Kip bord

stalbord_nederlands_definitief_0_0.jpg

Hier leest u meer over het nieuwe IKB Kip bord

Meerwaarde IKB Kip

Consumenten en zakelijke afnemers verwachten dat producten en diensten veilig zijn en aan kwaliteitseisen voldoen. IKB Kip biedt een basis. Door te voldoen aan de IKB Kip-voorschriften kan iedere deelnemer laten zien dat zijn bedrijfsvoering bijdraagt aan veilig en gezond pluimveevlees.

IKB Kip biedt een basis op de volgende terreinen: hygiëne, diergezondheid, voedselveiligheid, antibiotica, dierenwelzijn en I&R. Een pluimveehouder die de IKB-eisen volgt en zich hierop laat controleren weet dat hij de meest cruciale zaken (op voornoemde terreinen) voor zijn bedrijf in beeld heeft en heeft ondervangen. Slachterijen en broederijen hebben als voordeel dat hun leveranciers vooraf gecontroleerd worden.

De IKB-controles zijn onafhankelijk en geborgd, volgens ISO / IEC 17065. Wilt u meer weten over de betreffende norm? Dan kunt u hier verder lezen.

Waardering voor sector en IKB Kip

Ook Erik Kieftenburg (namens Albert Heijn BV) en Peter Vesseur (secretaris NEPLUVI) geven aan waardering te hebben voor de pluimveevleessector en IKB Kip:

“Als Albert Heijn vinden wij het belangrijk dat de pluimveesector hoge eisen stelt aan zaken als voedselveiligheid, antibioticagebruik en algemene hygiëne. Het certificatieschema IKB Kip voorziet in deze behoefte, ze gaat verder dan de internationale en nationale regelgeving en houdt onafhankelijk toezicht. Alle schakels in de pluimveevleeskolom dragen via IKB Kip hun steentje bij aan het verstrekken van garanties over de manier van produceren. Wij hebben waardering voor de inzet van de pluimveevleessector.”

Erik Kieftenburg, Albert Heijn B.V.

 

“Met IKB Kip wordt aantoonbaar voldaan aan de hoge standaard die wij als producenten van kip voor elk van de deelnemende schakels wensen en die door de afnemers van het eindproduct zeer wordt gewaardeerd. De deelnemers aan IKB Kip kunnen terecht trots op zijn op hun deelname aan het kwaliteitssysteem en mogen dat ook laten zien.”

Peter Vesseur, secretaris NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie)