IKB Kip

Het certificatieschema IKB Kip is een wereldwijd ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip pluimveevlees (van fok tot verwerking) verstrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Ook worden eisen gesteld aan voerleveranciers, dierenartsen en andere dienstverleners die ingeschakeld worden (zoals vang- en laadploegen).

IKB Kip is een dynamisch systeem dat zich continu ontwikkelt. Het schemabeheer van IKB Kip is belegd bij de Stichting PLUIMNED. Het ‘dagelijks beheer’ van IKB Kip, voor bijvoorbeeld het voorbereiden van wijzigingen en het verder ontwikkelen van het schema ligt bij het Centraal College van Deskundigen IKB Kip, het CCvD. In het CCvD zijn alle stakeholders van IKB Kip vertegenwoordigd.

IKB certificatieschema

Hier vindt u het certificatieschema van IKB Kip. Het certificatieschema IKB Kip is geaccepteerd volgens ISO / IEC 17065.

Ook vindt u informatie over Aanmelden en tarieven en CI's.

Contact

Team IKB Kip

info@ikbkip.nl | 088 - 998 43 40

Nieuws

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Tips voor de IKB-controle
  • Corona: IKB Kip-controles en bezoek op uw bedrijf
  • Jaarplan PLUIMNED en IKB Kip
  • Stand van zaken Ketenborging IKB Kip

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Wijzigingen in IKB Kip
  • Corona en bezoek op uw bedrijf
  • HOSOWO-register

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Corona
  • Hulp bij verantwoord gebruik van middelen