Hygiëne

Hygiëne is van uiterst belang voor een goede gezondheid van mens en dier. Goede hygiëne kan namelijk het risico op verspreiding van ziektekiemen verkleinen en daarmee schade en kosten besparen. Door een verhoogd risico op o.a. uitbraken van vogelgriep (AI) of een besmetting met bijvoorbeeld Salmonella, ILT en Coryza wordt goede hygiëne steeds belangrijker. Bovendien brengt de bestrijding van bijvoorbeeld AI hoge kosten met zich mee. Dit geldt zowel voor individuele getroffen pluimveehouders, als voor de sector (denk hierbij aan het Diergezondheidsfonds). Het is voor alle betrokkenen van belang dat het Diergezondheidsfonds (DGF) betaalbaar blijft. Daarnaast kan o.a. Salmonella nadelige gevolgen hebben voor de opbrengstprijs, geeft het een logistieke uitdaging voor slachterijen en zijn sommige besmettingen (bijv. S. Java en S. Infantis) lastig uit de stallen te krijgen. Kortom, goede bescherming van uw bedrijf is belangrijker dan ooit. Daarom zijn subds 1 juni 2019 extra hygiënevoorschriften opgenomen in IKB Kip.

Een belangrijke stap in het geheel aan hygiënemaatregelen binnen IKB Kip is de verplichting van een of meerdere douche(s) als onderdeel van de hygiënesluis. Eén van de grootste risico’s op insleep en versleep van ziektekiemen is namelijk de mens, via mens-dier contact. Het installeren en laten gebruiken van de douches geldt voor alle IKB Kip erkende pluimveebedrijven: opfok(groot) ouderdierbedrijven, (groot)ouderdierbedrijven en vleeskuikenbedrijven (sinds 1 juli 2019).

Door te klikken op onderstaande onderwerpen vindt u meer informatie:

Klik hier voor de voorschriften m.b.t. douche (Bijlage 1.2).

Bezoekersregister

Om te monitoren wie uw bedrijf bezoekt, is het van belang dat een bezoeker zich intekent op het bezoekersregister. Een bezoeker is iemand die het bedrijfsterrein binnengaat anders dan de pluimveehouder en zijn personeel. De voorschriften van IKB Kip (bijlage 1.2 Voorschriften voor pluimveebedrijven) beschrijven de onderdelen van het bezoekersregister. Bezoekers moeten via het bezoekersregister verklaren het hygiëneprotocol gelezen te hebben en in acht te nemen. Het hygiëneprotocol beschrijft o.a. hoe een bezoeker moet handelen bij het betreden van het bedrijfsterrein. Ook dit protocol is opgenomen in de voorschriften van IKB Kip. In het bestandenblok kunt u voorbeelddocumenten hiervan vinden. Van beide voorbeelddocumenten is zowel een PDF als een Word-versie beschikbaar waarin de minimale eisen vanuit IKB Kip vernoemd staan. U kunt de Word-versie eventueel uitbreiden met aanvullende eisen.