Hygiëne

Om te monitoren wie uw bedrijf bezoekt, is het van belang dat een bezoeker zich intekent op het bezoekersregister. Een bezoeker is iemand die het bedrijfsterrein binnengaat anders dan de pluimveehouder en zijn personeel. IKB voorschrift J13 in bijlage 1.2 (Voorschriften voor pluimveebedrijven) beschrijft de onderdelen waaraan het bezoekersregister moet voldoen. IKB voorschrift J14 in bijlage 1.2 (Voorschriften voor pluimveebedrijven) geeft aan dat de pluimveehouder dient te beschikken over een hygiëneprotocol dat zichtbaar is voor bezoekers. Bezoekers moeten via het bezoekersregister verklaren het hygiëneprotocol gelezen te hebben en in acht te nemen. Het hygiëneprotocol beschrijft o.a. hoe een bezoeker moet handelen bij het betreden van het bedrijfsterrein.

In het bestandenblok kunt u voorbeelddocumenten hiervan vinden. Van beide voorbeelddocumenten is zowel een PDF als een Word-versie beschikbaar waarin de minimale eisen vanuit IKB Kip vernoemd staan. U kunt de Word-versie eventueel uitbreiden met aanvullende eisen.

Aanpassing hygiënevoorschriften per 1 juni 2019
Preventie is van belang om verspreiding van ziektekiemen en andere besmettingen te voorkomen. Om vogelgriep (AI) of een besmetting met andere ziektekiemen zoals Salmonella, ILT en Coryza buiten de deur te kunnen houden, is goede hygiëne steeds belangrijker. De bestrijding van dierziekten brengt namelijk onder andere hoge kosten met zich mee, collectief gefinancierd vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom zijn per 1 juni 2019 aangepaste hygiënevoorschriften van kracht in IKB Kip. Wilt u meer weten over deze voorschriften? Bekijk dan in het bestandenblok op deze pagina het document ´Aanpassing hygiënevoorschriften (1 juni 2019)´ of klik hier.