Certificerende instanties (CI's)

Certificerende Instanties (CI’s) kunnen zich aanmelden bij de schemabeheerder van IKB Kip (PLUIMNED). Als een CI geschikt blijkt, dan wordt met hen een overeenkomst aangegaan. De door de schemabeheerder geaccepteerde CI’s voeren de controle, beoordeling en certificering voor IKB Kip uit.

Proces voor deelname aan IKB Kip

 • U meldt zich aan bij een erkende Certificerende Instantie (CI). CI maakt een afspraak met u voor een erkenningscontrole.
 • Advies is om als voorbereiding de IKB-normen voor uw bedrijf door te nemen (zie Certificatieschema IKB Kip).
 • Voor (of bij aanvang van) de erkenningscontrole moet u ook een deelnemersovereenkomst ondertekenen (een voorbeeld hiervan maakt onderdeel uit van het Certificatieschema IKB Kip).

  Deelnemersovereenkomst vernieuwd (juni 2019)
  Voor deelname aan IKB Kip heeft u een deelnemersovereenkomst afgesloten met uw Certificerende Instantie (CI). Inmiddels is dit document verouderd, o.a. op het gebied van vastleggen en verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens. U krijgt daarom een nieuwe deelnemersovereenkomst aangeboden door uw CI. Als IKB Kip-deelnemer is ondertekening van deze deelnemersovereenkomst verplicht. Via deze link vindt u een overzicht van een aantal belangrijke zaken die in de gewijzigde deelnemersovereenkomst staan. Wij adviseren u om vóór ondertekening de gehele overeenkomst door te nemen. Na ondertekening bent u weer up to date. Nogmaals uw CI biedt u de nieuwe overeenkomst vanzelf aan.
   

 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt u opgenomen in het IKB-register. Meer informatie over dit register vindt u bij IKB Kip erkende bedrijven.
 • Een certificaat is in beginsel steeds geldig per kalenderjaar.
 • Om een nieuw certificaat te ontvangen zal er voor afloop van uw huidige certificaat weer een controle uitgevoerd moeten worden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

U beslist
De gecontracteerde CI’s zijn goed en kundig. U kiest zelf met welke CI u zaken wilt doen. Met deze CI sluit u dan ook een overeenkomst.

Tarieven
Voor informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. dient u contact op te nemen met de CI’s. Daarnaast wordt een deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

Erkenningen en contactgegevens CI's

In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke schakels binnen IKB Kip de CI’s erkend zijn. Voorts zijn de contactgegevens van de CI’s vermeld, zodat u desgewenst contact met hen kunt opnemen (bijvoorbeeld voor een offerte of prijsopgaaf).

Vinçotte ISACert Nederland BV

 • Opfok voor fok en vermeerdering
 • Fok en vermeerdering
 • Broederijen
 • Vleeskuikens (inclusief categorisering antibioticagebruik)
 • Slachterijen
 • Uitsnijderijen
 • Hoofdlocatie Multi-site

Telefoonnummer: 088 472 23 50
E-mail: livestock@vincotte.nl 
Internet: www.isacert.nl

KIWA VERIN

 • Opfok voor fok en vermeerdering
 • Fok en vermeerdering
 • Broederijen
 • Vleeskuikens (inclusief categorisering antibioticagebruik)
 • Slachterijen
 • Uitsnijderijen
 • Hoofdlocatie Multi-site

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl