Aanmeldprocedure

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar q-s@pluimned.nl.

Bij uw aanmelding dient u uw NAW-gegevens, UBN-nummer(s) en KIP-nummer te vermelden.

Zodra uw aanmelding ontvangen is, krijgt u schriftelijk bericht van ons met meer informatie. Dit informatiepakket bestaat uit:

  • Een welkomstbrief met meer informatie;

  • De verklaring van deelname en volmacht (2x), welke retour moet worden gestuurd;

  • De meest recente versie van het ‘Ereignisfallblatt’

Uw aanmelding voor QS kunt u compleet maken door ‘De verklaring van deelname en volmacht’ per bedrijf (per UBN-nummer) in tweevoud ondertekend retour te sturen. Let hierbij op dat u bij het invullen van ‘De verklaring van deelname en volmacht’ uw bedrijfsnaam juist vermeld.

Wanneer PLUIMNED beide exemplaren van de verklaring van deelname en volmacht retour ontvangen heeft, kan uw deelname pas definitief worden gemaakt. De certificerende instantie zal vervolgens zorg dragen voor het inplannen van de eerste controle. 

Wat moet u nog meer regelen?

Voordat een QS controle plaats kan vinden dient u zelf jaarlijks een ‘Self-Assessment’ uit te voeren. Dit betekent dat u zelf uw bedrijf controleert op de voorschriften van QS. U dient dit in te vullen op basis van de werkelijke situatie op uw bedrijf. Een vertaalde versie kunt u opvragen bij de Bündler PLUIMNED. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend, het is alleen bedoeld als een hulpmiddel.

In uw administratie dient u het calamiteitenformulier (‘Ereignisfallblatt’) op te slaan. Een digitale versie van het 'Ereignisfallblatt' kunt u vinden bij de bestanden op de homepagina. Dit document dient u te gebruiken in geval van calamiteiten. U dient dan contact op te nemen met de Bündler PLUIMNED. Dit document moet bij calamiteiten doorgestuurd worden naar QS. Een vertaalde versie kunt u opvragen bij de Bündler PLUIMNED. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend, het is alleen bedoeld als een hulpmiddel.

Het VVVO-nummer (Viehverkehrs-Verordnungs-Nummer) ontvangt u bij het retour sturen van een, door PLUIMNED ondertekende, ‘Verklaring van deelname en volmacht’. Het VVVO-nummer dient u aan uw voerleverancier door te geven. Zij moeten dit vermelden op de voerbon.

Deelnemersbijdrage 2020

De deelnemersbijdrage is €139,- voor IKB-bedrijven en €175,- voor niet-IKB bedrijven. De deelnemersbijdrage wordt jaarlijks door PLUIMNED gefactureerd.