Aanmelden en tarieven

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan IKB Kip en daarmee aan het ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector? Meld u dan aan bij een Certificerende Instantie.

Om IKB Kip gecertificeerd te worden en te blijven, vinden controles plaats. Meer informatie over deze controles vindt u onder andere bij veel gestelde vragen.

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2019

Om de verder versterking van IKB Kip uit te voeren heeft het bestuur van PLUIMNED de deelnemersbijdrage voor 2019 , vergeleken met 2018, verhoogd. Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijk kosten. Wanneer mogelijk daalt de deelnemersbijdrage, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd. Door de gewenste versterking van IKB Kip liggen de kosten voor 2019 hoger.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2019.

IKB-deelnemers  Deelnemersbijdrage 2019 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 350,-
Slachterijen/uitsnijderijen € 350,-
Broederijen  € 800,-
Hoofdlocatie Multisite  € 2500,- plus € 25,- per sublocatie

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
● Beheer certificatieschema IKB Kip
● Afstemming sector - onder andere via Centraal College van Deskundigen (CCvD) van IKB Kip
● Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
● Aansturing van en toezicht op CI’s
● Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
● Beheer IKB-database - in deze database staan onder andere alle IKB-controlerapporten en een overzicht van alle deelnemers
● In 2019 wordt ingezet op versterking van IKB Kip, onder andere op het gebied van:
    ○ Voedselveiligheid – bijv. door betere borging van inkomende stromen
    ○ Ondersteuning van deelnemers - door informatievoorziening via IKB-serviceloket
    ○ Afhandelen van signalen en meldingen - door tijdig signalen op te vangen via het meldpunt IKB willen we mogelijke incidenten voorkomen
    ○ Kwetsbaarheid van en toezicht op het IKB Kip-systeem