Aanmelden en tarieven

Aanmelden
Als u besluit deel te nemen aan IKB Kip, dan kunt u zich aanmelden bij een Certificerende Instantie.

Om IKB Kip gecertificeerd te worden en blijven, vinden controles plaats. Meer informatie over deze controles vindt u bij veel gestelde vragen.

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2018

De tarieven voor deelname bedragen in 2018:

  • Hoofdlocatie Multisite: basisbedrag van € 2.000,- plus € 20,- per sublocatie
  • Individuele bedrijven (KIP nummers): € 170,-

De deelnemersbijdrage is een bijdrage die steeds eenmaal per jaar wordt geïnd (per certificaat). De Certificerende Instanties (CI’s) innen de deelnemersbijdrage namens de schemabeheerder IKB Kip (Stichting PLUIMNED). Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Beheer certificatieschema IKB Kip
  • Aansturing CI’s
  • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
  • Beheer IKB-database (in deze database staan o.a. alle IKB-controlerapporten en een overzicht van alle deelnemers))
  • Afstemming sector (o.a. via CCvD IKB Kip )
  • Contact met / beantwoorden van vragen van (potentiële) deelnemers

De deelnemersbijdrage staat los van de kosten voor controle en beoordeling door de CI.