Aanmelden en tarieven

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan IKB Kip en daarmee aan het ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector? Meld u dan aan bij een Certificerende Instantie.

Om IKB Kip gecertificeerd te worden en te blijven, vinden controles plaats. Meer informatie over deze controles vindt u onder andere bij veel gestelde vragen.

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2020

Jaarlijks wordt samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn en welke kosten deze activiteiten met zich meebrengen. Het uitgangspunt daarin is een efficiënte uitvoering en zo laag mogelijk kosten.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage voor 2020 (gelijk aan tarieven 2019)

IKB-deelnemers  Deelnemersbijdrage 2020 (excl. BTW)
Primaire bedrijven € 350,-
Slachterijen/uitsnijderijen € 350,-
Broederijen  € 800,-
Hoofdlocatie Multisite  € 2500,- plus € 25,- per sublocatie

Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Beheer certificatieschema IKB Kip
  • Afstemming sector - onder andere via Centraal College van Deskundigen (CCvD) van IKB Kip
  •  Beantwoording van vragen van (potentiële) IKB-deelnemers
  • Aansturing van en toezicht op CI’s
  • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
  • Beheer IKB-database - in deze database staan onder andere alle IKB-controlerapporten en een overzicht van alle deelnemers

In 2020 voeren we de reguliere werkzaamheden uit die bij schemabeheer horen. Daarnaast zet IKB Kip in op communicatie en zal meer aandacht worden besteed aan onze relatie met de deelnemers. Speerpunten voor 2020 zijn:

  1. Vergroting bekendheid van en waardering voor het IKB Kip keurmerk;
  2. Efficiënter gebruik van bekende data (bijv. voor een efficiëntere controle);
  3. Monitoring performance IKB Kip en deelnemers (bijv. om beter in beeld te krijgen welke knelpunten er zijn en hoe we die kunnen oplossen);
  4. Afronden van diverse projecten die zijn opgepakt t.b.v. de versterking van IKB Kip (bijv. ondersteuning bij het borgen van gebruik van middelen).