Nieuws

 • 27 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 10 - 2018

  IKB Kip start vanaf augustus 2018 met de indeling van de opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector naar hoogte van antibioticagebruik.

 • 18 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 9 - 2018

  Goede hygiëne is essentieel voor gezondheid van mens en dier. Veel ziektekiemen verplaatsen zich via stofdeeltjes. Door te douchen verwijdert u deze stofdeeltjes en daarmee verkleint u de kans op insleep van ziekteverwekkers.

 • 18 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 8 - 2018

  Vanaf 1 mei 2018 is het verplicht voor de medewerkers van de IKB erkende PSB laadbedrijven om in het bezit te zijn van het certificaat 'Verantwoord pluimveeladen'. Tijdens de cursus zijn vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij o.a. het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben.

 • 01 jun

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 7 - 2018 (mei 2018)

  Via het meldpunt IKB is er een melding binnengekomen over de verkoop van een insecticide genaamd ‘Insecticide Pyrèthre Naturel’ van leverancier Prodifa.

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  In 2017 heeft PLUIMNED zich bezig gehouden met het bevorderen van de duurzame marktpositie van de pluimveehouderij. Het certificatieschema van IKB Kip blijft in ontwikkeling en in maart 2017 is er een herziende versie gepubliceerd.  Vanwege de werkzaamheden rondom fipronil, is er minder activiteit geweest vanuit IKB Kip. Streven is om in 2018 de lopende activiteiten weer op te pakken en te intensiveren. Een belangrijk thema binnen IKB Kip is de aanpak rondom salmonella. 

 • 28 mrt

  PERSBERICHT: Pluimveevleessector blijft verbeteren

  Vandaag verscheen het NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen. Dit rapport doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al haar inspanningen steeds beter te worden.

 • 20 dec

  Nieuwsbrief IKB KIP

  In deze nieuwsbrief leest u over recente ontwikkelingen binnen IKB Kip.

 • 16 nov

  Aanpassing monsternemingen IKB Kip

  IKB Kip heeft de opzet van het aantal monsternemingen aangepast.

 • 14 nov

  Aangepaste controleprocedure IKB Kip

  IKB Kip heeft de procedure voor controles aangepast. De maatregelen moeten insleep van dierziekten voorkomen.

 • 13 jul

  Diverse zaken

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een nieuwe CI, het zelfcontrole programma en Salmonella uitslagen in MijnAVINED.

 • 29 apr

  Zelfcontrole

  De IKB Kip-deelnemers zijn begin april geïnformeerd over het feit dat men per 1 mei 2016 deel dient te nemen aan een zelfcontroleprogramma in het kader van Monitoring Kritische stoffen.

Pagina's