Nieuws

 • 29 nov

  Nieuwsbrief QS Nr. 3

  Onderstaande informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.
  Voor stallen die gebouwd zijn na 2009 geldt vanuit QS de verplichting om 3% daglicht te hebben.

 • 07 nov

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 13 - 2018

  Goede hygiëne is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Met terugkomende risico’s op besmettingen en uitbraken zoals vogelgriep, Salmonella en Campylobacter blijft het van belang goed waakzaam te zijn.

 • 01 nov

  Nieuwsbrief QS Nr. 2

  Inloggegevens QS-databank
  Onderstaande informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.

 • 26 okt

  Nieuwsbrief QS Nr. 1

  Onderstaande informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.

 • 26 okt

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 12 - 2018

  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We willen u nader informeren over de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van persoonsgegevens in relatie tot het inlenen van werk op uw bedrijf,

 • 07 sep

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 11 - 2018

  Uit overleg met de CI’s (Kiwa Verin en Vinçotte ISACert) is een top 3 naar voren gekomen van veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB Kip controles.

 • 27 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 10 - 2018

  IKB Kip start vanaf augustus 2018 met de indeling van de opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector naar hoogte van antibioticagebruik.

 • 18 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 9 - 2018

  Goede hygiëne is essentieel voor gezondheid van mens en dier. Veel ziektekiemen verplaatsen zich via stofdeeltjes. Door te douchen verwijdert u deze stofdeeltjes en daarmee verkleint u de kans op insleep van ziekteverwekkers.

 • 18 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 8 - 2018

  Vanaf 1 mei 2018 is het verplicht voor de medewerkers van de IKB erkende PSB laadbedrijven om in het bezit te zijn van het certificaat 'Verantwoord pluimveeladen'. Tijdens de cursus zijn vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij o.a. het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben.

 • 01 jun

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 7 - 2018 (mei 2018)

  Via het meldpunt IKB is er een melding binnengekomen over de verkoop van een insecticide genaamd ‘Insecticide Pyrèthre Naturel’ van leverancier Prodifa.

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  In 2017 heeft PLUIMNED zich bezig gehouden met het bevorderen van de duurzame marktpositie van de pluimveehouderij. Het certificatieschema van IKB Kip blijft in ontwikkeling en in maart 2017 is er een herziende versie gepubliceerd.  Vanwege de werkzaamheden rondom fipronil, is er minder activiteit geweest vanuit IKB Kip. Streven is om in 2018 de lopende activiteiten weer op te pakken en te intensiveren. Een belangrijk thema binnen IKB Kip is de aanpak rondom salmonella. 

Pagina's