Voorkom verspreiding Vogelgriep naar Nederland

Er is een snelle toename van vogelgriepuitbraken in België. Daarom is extra preventie nodig om de kans te verkleinen dat het LPAI-virus zich naar Nederland verspreidt. Daarom neemt IKB Kip het advies van AVINED over: gebruik bij het vervoer vanuit België van (broed)eieren, eendagskuikens, opfokdieren en/of slachtdieren de bestaande hygiëne protocollen  voor AI uitbraken in Nederland.

Situatie in België
De uitbraken in België betreffen niet-bestrijdingsplichtige LPAI, type H3N1. Het aantal besmettingen in België blijft verontrustend toenemen. Voor zover onze informatie strekt (d.d. 9 mei 2019) zijn inmiddels 33 besmettingen vastgesteld. De getroffen bedrijven betreffen 13 vleesvermeerderingsbedrijven, 15 legbedrijven (zowel binnen- als uitloop), 3 kalkoenbedrijven en 2 vleeskuikenbedrijven.

Uitbreiding voorkomen
Tot nu toe zijn er geen signalen bekend over problemen ten gevolge van H3N1 LPAI in Nederland. Gezien de snelle toename van besmettingen in België is extra preventie nodig. Zo kan het risico dat het LPAI-virus zich verspreidt naar Nederland verkleind worden. Dit is in ons gezamenlijk belang en vraagt van iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Diverse partijen zijn reeds tot actie overgegaan, onder meer door het uitvoeren van 1-op-1 transport en extra reiniging en ontsmetting.

Gebruik hygiëneprotocollen
AVINED heeft het advies uitgebracht om de bestaande protocollen die gebruikt worden in tijden van een AI-uitbraak in Nederland uit te voeren bij het vervoer van (broed)eieren, eendagskuikens, opfokdieren en slachtdieren vanuit België. Vanuit IKB Kip is dit advies overgenomen. Meer informatie rondom vogelgriep vindt u op avined.nl/vogelgriep.

Bioveiligheid essentieel
Gezien de ernst van de situatie benadrukken AVINED en IKB Kip nogmaals het belang dat alle pluimveehouders, erfbetreders, transporteurs en overige bedrijven in de pluimveesector alle bioveiligheidsmaatregelen strikt uitvoeren en alert te zijn op klinische verschijnselen van AI. Samen sterk om een besmetting buiten de deur te houden.

Ziet u opvallende of verontrustende situaties, dan kunt u dit doorgeven via het Meldpunt IKB.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben rondom IKB Kip, laat het dan weten via info@ikbkip.nl.

Vanuit AVINED worden met enige regelmaat berichten verstuurd over de AI-situatie. Mocht u deze nog niet ontvangen, maar dit wel willen, geef dat dan door aan Alex Spieker (AVINED-contactpersoon diergezondheid) via aspieker@avined.nl.