Nieuwsbrief QS Nr. 4

28 december 2018

Nr. 4 - 2018

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • Deelnemersbijdrage 2019
  • Inloggen QS-databank
  • Zelfcontrolelijst QS
  • Belang QS-erkenning transporteur/leverancier

QS schema en deelnemersbijdrage 2019
De deelnemersbijdrage van 2019 zal €135,- zijn voor IKB-bedrijven en €170,- voor niet IKB-bedrijven. De bijdrage is daarmee iets hoger dan in 2018. Een deel van uw bijdrage wordt afgedragen aan QS, daarnaast wordt vanuit PLUIMNED ondersteuning geboden voor bij PLUIMNED aangesloten deelnemers.
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de QS voorschriften, het gaat hierbij om minimale wijzigingen. Een over de wijzigingen per 1 januari 2019, vindt u in de Kiwa Verin nieuwsbrief .

Inloggen QS-databank
Als deelnemer van QS kunt u via de QS-databank uw bedrijfsgegevens en auditresultaten inzien. U heeft uw inloggegevens al ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, of komt u erachter dat de bedrijfsgegevens in de databank onjuist zijn? Stuur dan een e-mail naar q-s@pluimned.nl , met de vermelding van uw VVVO-nummer.

Voorbeelddocumenten
Een aantal documenten van QS zijn al beschikbaar in het Nederlands. Stuur een e-mail naar q-s@pluimned.nl als u deze documenten wilt ontvangen.

Zelfcontrolelijst
QS hecht er veel waarde aan dat u als pluimveehouder zelf nagaat of u alles op orde heeft. Hiervoor wordt de zogenaamde ‘Zelfcontrolelijst’ ingezet. Minimaal één keer per kalenderjaar moet deze lijst worden ingevuld.
Een vertaalde versie van de Zelfcontrolelijst kunt u opvragen via q-s@pluimned.nl . Let op: deze verandert jaarlijks, het niet actueel hebben van deze controlelijst wordt vanuit QS gezien als een zwaar punt. Zorg dan ook dat deze altijd actueel is! Vanaf 1 januari 2019 zal de beoordeling bij het niet beschikbaar hebben van de zelfcontrolelijst verlicht worden van beoordeling K.O. naar categorie ‘D’.
De ingevulde Zelfcontrolelijst moet ook gedocumenteerd worden. De bewaartermijn is minimaal twee jaar. U bent zelf vrij om te kiezen hoe dit gedocumenteerd wordt, dit mag bijvoorbeeld ook digitaal.

Is uw leverancier / transporteur QS-erkend?
Bij het aankopen van voer, nieuwe dieren of bij transport van dieren moet uw leverancier / transporteur ook geregistreerd staan als QS-erkend. Hierbij is het van belang dat zij op de dag van levering / transport QS-erkend zijn. U kunt dit zelf nagaan in de databank van QS via: https://www.qs-plattform.de. Als bij de audit blijkt dat er niet QS-gecertificeerde dieren, niet QS-gecertificeerd voer of niet QS-gecertificeerde transporteurs zijn aangekocht / ingeschakeld, dan kan dit leiden tot een K.O. (Knock Out).  Wees dit daarom voor, en check dit!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice QS: q-s@pluimned.nl  | 088 - 998 4340