Nieuwsbrief QS Nr. 3

26 november 2018

Nr. 3 - 2018

QS-voorschrift 3.2.6 - 3% daglicht eis voor stallen gebouwd na 2009
Onderstaande informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.
 
In de nieuwsbrief van 7 september 2018 bent u geïnformeerd over voorschrift 3.2.6 met betrekking tot (dag)licht.
 
Voor stallen die gebouwd zijn na 2009 geldt vanuit QS de verplichting om 3% daglicht te hebben. PLUIMNED heeft hier veel signalen van bedrijven over gehad en is met vertegenwoordigers van een aantal bedrijven op gesprek bij QS geweest. In dit gesprek heeft QS aangegeven veel waarde te hechten aan de 3% daglicht eis en ze hebben ook aangegeven hier voor bedrijven in Nederland géén uitzondering voor te kunnen maken.
 
Indien u stallen heeft die gebouwd zijn na 2009 en u bij de controle een tekortkoming heeft gescoord omdat er geen 3% daglicht aanwezig is, moet u onderstaande stappen hanteren:

  1. Inventariseren wat de mogelijkheden zijn om daglicht in te bouwen / te realiseren (binnen zes maanden).
  2. Na stap 1: Bouwkundig onderzoek uit laten voeren en eventueel vergunningen traject realiseren (binnen zes maanden na Stap 1).
  3. Na stap 2: Langere leegstand om bouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren inplannen en financiering rondmaken (binnen 12 maanden na Stap 2).
  4. Het realiseren van 3% daglicht in de stal is gerealiseerd voor de audit (tussen vaststellen tekortkoming en het realiseren van 3% daglicht in de stal maximaal 2 jaar).

Ervaring heeft uitgewezen dat de Certificerende Instantie met deze aanpak kan instemmen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice QS: q-s@pluimned.nl | 088 - 998 4340