Nieuwsbrief QS Nr. 1

7 september 2018

Nr. 1 - 2018

Informatie over uw deelname aan QS
Onderstaande informatie wordt u aangeboden als deelnemer aan QS (Qualität und Sicherheit GmbH en / of QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH) via de Bündler PLUIMNED.

QS-deelname
Voorbeelddocumenten
PLUIMNED heeft voor u, als pluimveehouder, de meest voorkomende voorbeelddocumenten opgesteld en/of laten vertalen. Een kort overzicht van deze documenten vindt u hier. Wanneer u interesse heeft in één of meerdere van deze voorbeelddocumenten, dan kunt u ons een e-mail sturen met dit verzoek naar:
q-s@pluimned.nl.

Zelfcontrolelijst (voorschrift 2.1.2)
QS hecht er veel waarde aan dat u als pluimveehouder zelf nagaat of u alles op orde heeft. Hiervoor wordt de zogenaamde ‘Zelfcontrolelijst’ ingezet. Minimaal 1x per kalenderjaar moet deze lijst worden ingevuld.

Een vertaalde versie van de Zelfcontrolelijst kunt u opvragen via q-s@pluimned.nl. Let op: deze verandert jaarlijks, het niet actueel hebben van deze controlelijst wordt vanuit QS gezien als een heel zwaar punt. Zorg dan ook dat deze altijd actueel is!

De ingevulde Zelfcontrolelijst moet ook gedocumenteerd worden. De bewaartermijn is minimaal twee jaar.

Eventuele tekortkomingen die voortkomen uit deze Zelfcontrolelijst moeten zo spoedig mogelijk worden opgepakt en gecorrigeerd worden.

Kunstlicht (voorschrift 3.2.6)
QS schrijft voor dat licht in de stallen hoogfrequent (>160 Hz) en flikkervrij moet zijn. Tijdens de controle wordt hiernaar gevraagd en dit kunt u aantonen via:
* Een geschreven bevestiging van uw elektricien of;
* Een certificaat of;
* De technische beschrijving van de gebruikte lampen.

Daarnaast geldt voor stallen die gebouwd zijn na 2009 vanuit QS de verplichting om 3% daglicht te hebben. PLUIMNED heeft hier veel signalen van bedrijven over gehad en gaat binnenkort met vertegenwoordigers van een aantal bedrijven op gesprek bij QS. U wordt nog geïnformeerd over de uitkomsten.

Bedrijfsgegevens actueel? (voorschrift 2.1.1)
Mochten uw bedrijfsgegevens wijzigen, dan moet dit ook aan de Bündler PLUIMNED worden doorgegeven. Dit kan via q-s@pluimned.nl. Het gaat om wijzigingen over gegevens die u op de verklaring van deelname en volmacht heeft ingevuld: een adreswijziging, een telefoonnummer of e-mailadres dat gewijzigd is, of bijvoorbeeld een ander UBN-nummer. Ook als u niet meer aan QS wilt deelnemen horen we dat graag. Op die manier kunnen wij spoedig uw beëindiging in gang zetten.

Is uw leverancier / transporteur QS-erkend? (voorschrift 3.1.3, 3.2.1, 3.3.5)
Bij het aankopen van voer, nieuwe dieren of bij transport van dieren moet uw leverancier / transporteur ook geregistreerd staan als QS-erkend. Hierbij is het van belang dat zij op de dag van levering / transport QS-erkend zijn. U kunt dit zelf nagaan in de databank van QS via: https://www.qs-plattform.de. Als bij de audit blijkt dat er niet QS-gecertificeerde dieren, niet QS-gecertificeerd voer of niet QS-gecertificeerde transporteurs zijn aangekocht / ingeschakeld, dan kan dit leiden tot een K.O. (Knock Out).  Wees dit daarom voor, en check dit!

Uitval registreren (voorschrift 3.1.4)
Eén van de zaken die geregistreerd moeten worden van uw koppel(s), is de uitval van het koppel. De uitval moet uitgesplitst zijn naar ‘Uitval door dood’ en ‘Uitval door selectie’.

Kadaverkoeling op slot (voorschrift 3.6.4)
De kadaverkoeling moet volgens de voorschriften van QS op slot zijn.

VVVO-nummer (voorschrift 3.3.7)
Van uw Bündler PLUIMNED heeft u bij uw aanmelding als QS-deelnemer ook een VVVO-nummer gekregen. Het VVVO-nummer dient u aan uw voerleverancier door te geven. Zij moeten dit vermelden op de voerbon.

Controle op werkzaamheden PLUIMNED
Eind augustus heeft PLUIMNED een officiële controle (audit) gehad op de werkzaamheden die uitgevoerd worden als Bündler voor QS. Net als bij pluimveehouders, wordt ook de Bündler getoetst op diverse voorschriften en verplichtingen die gelden voor Bündlers. Het resultaat van deze audit is succesvol afgerond met een score van 100%.

PLUIMNED – webpagina QS
Wist u dat we op de PLUIMNED-pagina ook een gedeelte over QS hebben? Hier kunt u meer informatie vinden over de rol van de Bündler en hoe de QS-controle eruit ziet. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld ook het ‘Ereignisfallblatt’ downloaden, mocht u deze onverhoopt niet meer beschikbaar hebben in uw administratie.

U kunt de QS-pagina van PLUIMNED hier raadplegen.

Verklaring van deelname en volmacht  - versie 1 en 2
Heeft u versie 1 of versie 2 van de verklaring van deelname en volmacht getekend? Dan willen wij u informeren over de volgende bepalingen, die ook op uw verklaring van deelname en volmacht van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Deze informatie is ook van belang voor deelnemers die versie 3 van de verklaring van volmacht en deelname hebben getekend.

Verbeteringen privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:
* transparantie over hoe PLUIMNED uw persoonsgegevens gebruikt;
* duidelijkheid over uw rechten en de verplichtingen van PLUIMNED met betrekking tot uw persoonsgegevens;
* aanvullende informatie over hoe PLUIMNED cookies gebruikt op de website.

Wij raden u aan om onze privacyverklaring en onze cookieverklaring goed te lezen en de webpagina waarop deze staan regelmatig opnieuw te bezoeken. Als u gebruik blijft maken van onze diensten, gaat u akkoord met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice QS:
q-s@pluimned.nl | 088 - 998 4340