Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 9 - 2019

Schoon in, Schoon uit – Zo zorgt u voor optimaal gebruik van uw douche

Een goede hygiëne is belangrijk voor mens en dier. Het verkleint het risico op insleep en verspreiding van ziektekiemen en kan schade en kosten besparen. Als IKB deelnemer heeft u daarom een douche op uw bedrijf.

Om u en uw bezoekers te helpen bij het op de juiste manier gebruiken van de douche is een praktische infographic opgesteld. Deze kunt u ophangen in uw omkleedruimte, zodat voor iedereen duidelijk is wat zij moeten doen.

infographic Schoon in, schoon uit

U bent al eerder geïnformeerd over de douche op uw pluimveebedrijf via onze nieuwsbrieven. Deze informatie kunt u hier terugvinden.

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2020

Het CCvD heeft het jaarplan voor 2020 vastgesteld, op deze wijze geeft de pluimveevleesketen zelf richting aan IKB Kip. Binnenkort komt een overzicht van het jaarplan op onze website. Meer informatie over het CCVD vindt u hier.

In 2020 voeren we de reguliere werkzaamheden uit die bij schemabeheer horen, zoals het beantwoorden van vragen van deelnemers. Daarnaast willen we verder inzetten op communicatie en meer aandacht richten op onze relatie met de deelnemers. Speerpunten voor 2020 zijn:

  1. Vergroting bekendheid van en waardering voor het IKB Kip keurmerk;
  2. Efficiënter gebruik van bekende data (bijv. voor een efficiëntere controle);
  3. 3. Monitoring performance IKB Kip en deelnemers (bijv. om beter in beeld te krijgen welke knelpunten er zijn en hoe we die kunnen oplossen);
  4. 4. Afronden van diverse projecten die zijn opgepakt t.b.v. de versterking van IKB Kip (bijv. ondersteuning bij het borgen van gebruik van middelen).

Deze werkzaamheden betalen we vanuit de deelnemersbijdrage IKB Kip. In 2020 blijft deze gelijk aan de deelnemersbijdrage van 2019. Meer informatie over de deelnemersbijdrage vindt u hier

Wijziging uitvoering onaangekondigde controles

De afgelopen jaren zijn er al regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Kip deelnemers. Deze waren tot nu toe vooral ad hoc en gebaseerd op concrete signalen. Voor de waarborging en het imago van IKB Kip en alle deelnemers is het belangrijk dat iedereen zich het hele jaar houdt aan de voorschriften. Daarom is besloten om structureler onaangekondigde controles uit te voeren.

Deze controles zullen steekproefsgewijs plaatsvinden, bij enkele deelnemers per jaar, naast de reguliere controles. Deze onaangekondigde controles worden in alle schakels van de keten doorgevoerd.

De kosten voor een onaangekondigde controle worden vanuit IKB Kip betaald. Worden er tijdens de onaangekondigde controle tekortkomingen geconstateerd? Dan zijn de kosten voor een eventuele herstelcontrole voor rekening van de betreffende deelnemer.