Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 8 - 2019

Nieuwe antibiotica indeling IKB Kip vleeskuikenbedrijven

IKB Kip deelnemende vleeskuikenbedrijven worden elk half jaar beoordeeld op het antibioticumgebruik op het bedrijf. Bedrijven worden ingedeeld in de categorieën groen (streefgebied), oranje (signaleringsgebied) of rood (actiegebied).

De indeling van deze gebieden is nu gebaseerd op gegevens uit 2011. PLUIMNED heeft de grenswaarden voor de indeling geactualiseerd. Ook wordt er nu onderscheid gemaakt tussen reguliere vleeskuikens en trager groeiende kuikens. In IKB Kip zal de eerstkomende beoordeling in oktober 2019 nog volgens de ‘oude’ indeling gaan. Bij de volgende beoordeling in maart 2020 zal de nieuwe indeling gelden.

Heeft u in de beoordelingsperiode zowel reguliere als trager groeiende kuikens gehouden? Dan worden de grenzen van de antibioticacategorieën naar rato aangepast.

Meer over de antibiotica indeling

Brandveiligheid op uw bedrijf

Graag garandeert u de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en de dieren op uw bedrijf. De brandveiligheid op uw bedrijf is daarin voor IKB Kip een actueel thema.

Elektrakeuring

Kortsluiting in, of zelfontbranding van elektrische installaties is een van de meest voorkomende oorzaken van stalbranden. Daarom is voorschrift B10 in IKB Kip opgenomen. Voorschrift B10 (IKB Kip 1.2 Pluimveebedrijven) vraagt u de elektrische installaties in uw stallen te laten controleren.

Wat kunt u verder doen?
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van maatregelen om het risico op een stalbrand te verkleinen.

  • U kunt de checklist stalbranden invullen. Zo kan u nagaan wat de grootste risico’s voor uw bedrijf zijn en hoe u deze risico’s kunt verkleinen.
  • Via LTO kunt u met een studiegroep of afdeling een informatiebijeenkomst aanvragen over brandveiligheid.

Brandveiligheid in IKB Kip

Fysieke controles laadbedrijven op uw pluimveebedrijf

IKB erkende laadbedrijven worden tijdens hun werkzaamheden gecontroleerd door de controleorganisaties. Het kan dus voorkomen dat een laadbedrijf tijdens de werkzaamheden op uw bedrijf gecontroleerd wordt. Zo wordt de kwaliteit van vangploegen gewaarborgd. Mocht dit voorkomen, dan hopen we op uw medewerking.

RUB-middel nog steeds toegelaten? Check het CTGB

Biociden en gewasbeschermingsmiddelen moeten wettelijk beoordeeld worden op de veiligheid. Er zijn middelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) op de Nederlandse markt die nog nooit beoordeeld zijn, zogenaamde RUB-middelen.

Tot 1 oktober 2019 mocht u deze RUB-middelen zonder beoordeling van het CTGB gebruiken. Nu mag u deze middelen niet meer gebruiken. Tenzij deze inmiddels als biocide is beoordeeld. Dit kunt u bij het CTGB controleren.

Databank CTGB