Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 8 - 2018

Vangen en laden van pluimvee

Cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
Vanaf 1 mei 2018 is het verplicht voor de medewerkers van de IKB erkende PSB laadbedrijven om in het bezit te zijn van het certificaat 'Verantwoord pluimveeladen'. Tijdens de cursus zijn vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij o.a. het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben.

Aangezien de deadline van 1 mei 2018 nu verstreken is, is het van belang dat alle IKB erkende PSB laadbedrijven kunnen aantonen dat ze in het bezit zijn van het certificaat 'Verantwoord pluimveeladen'. Als er nieuw personeel in dienst komt bij het laadbedrijf, heeft het laadbedrijf 3 maanden de tijd na indiensttreding om dit personeel bij te scholen. Als pluimveehouder mag u hier ook kritisch op zijn. Bij het inhuren van een IKB erkend PSB laadbedrijf kunt u het bedrijf vragen of ze de cursus hebben gevolgd.
 
Fysieke controles laadbedrijven op uw pluimveebedrijf
Ook de IKB erkende PSB laadbedrijven worden gecontroleerd door de controleorganisaties. De controles vinden zowel bij de laadbedrijven plaats (administratief) als ook tijdens hun werkzaamheden op locatie bij het pluimveebedrijf (fysiek). De voorschriften voor alle pluimveeservicebedrijven en IKB PSB laadbedrijven zijn te vinden op de website van AVINED.
 
Is uw ingeschakelde PSB-bedrijf IKB erkend?
Bij het inschakelen van een PSB-bedrijf (voor laden, ongediertebestrijding, enten, reinigen, ontsmetten en/of snavel behandelen) is het belangrijk dat u nagaat of het bedrijf IKB erkend is. Een bedrijf kan in de tussentijd geschorst zijn of haar werkzaamheden gestopt hebben voor de activiteit waarvoor u het bedrijf wilde inschakelen. Een lijst met IKB erkende PSB-bedrijven kunt u vinden op de website van AVINED onder ‘Erkende deelnemers’. Let op: deze lijst wijzigt minimaal één keer per maand, dus raadpleeg dit register regelmatig.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over IKB PSB en IKB Kip kunt u mailen naar info@ikbpsb.nl en info@ikbkip.nl of bellen naar 088 998 4340.