Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 7 - 2018 (mei 2018)

Melding binnengekomen bij Meldpunt IKB

Via het meldpunt IKB is er een melding binnengekomen over de verkoop van een insecticide genaamd ‘Insecticide Pyrèthre Naturel’ van leverancier Prodifa. Volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, mag een insecticide (biocide) alleen gebruikt worden op bedrijven in Nederland als het voor de betreffende toepassing geregistreerd staat in de databank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) (https://toelatingen.ctgb.nl/ ).

De insecticide ‘Pyrèthre Naturel’ van leverancier Prodifa staat, met de kennis van vandaag, niet geregistreerd in de databank van Ctgb en mag daarom, volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en volgens de certificatieschema´s IKB Ei en IKB Kip, niet gebruikt worden door IKB Ei en IKB Kip deelnemers. Via deze link kunt u de databank Ctgb er op naslaan. Als u een middel wilt gaan gebruiken, is het belangrijk om in de databank te controleren of het gebruikt mag worden.

IKB Ei en IKB Kip hebben de Certificerende Instanties voor IKB Ei en IKB Kip op de hoogte gesteld over het betreffende middel en zij nemen dit mee in de controles bij IKB deelnemers.

Hoe kunt u een melding doen bij Meldpunt IKB?
U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 – 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. U kunt hier meer informatie terugvinden over het Meldpunt IKB.

Vragen?
Heeft u vragen over toelatingen van middelen, neemt u dan contact op met de servicedesk van Ctgb. Heeft u vragen over IKB Ei / IKB Kip, neemt u dan contact op met de IKB-frontoffice via telefoonnummer: 088 998 4340 of via info@ikbei.nl / info@ikbkip.nl.