Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 6 - 2019

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

 • Update vogelgriep in België  
 • Meest voorkomende afwijkingen tijdens controles (2018)
 • Veelgestelde vragen uit het veld

 

Update vogelgriep in België

Zoals u weet hebben diverse pluimveebedrijven in België te maken met een uitbraak van een laagpathogene vogelgriep (type H3N1). De aanpak van de verspreiding van het virus in België verloopt lastig, omdat H3N1 wettelijk gezien geen bestrijdingsplichtig virus is. Lees hier meer over de situatie in België.

Om het risico op insleep naar Nederland te verkleinen, adviseert IKB Kip het volgende:

 1. Wees alert
  Wees alert op ziekteverschijnselen, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts.
 2. Volg de hygiëneprotocollen
  Om besmetting en mogelijke verspreiding te voorkomen, adviseren wij u het hygiëneprotocol van IKB Kip te volgen (klik hier). De protocollen rondom o.a. transport en pluimveeservicebedrijven vindt u hier.
 3. Controleer schone vrachtwagens
  Hou ook aandacht voor lege vrachtwagens die afkomstig zijn uit België, denk hierbij aan het ophalen van vleeskuikens door een Belgische slachterij of als opfokpluimvee naar België wordt toegebracht. Organiseert u niet zelf het transport, benadruk dan bij de transporteur het belang van schone wagens.

Zo doen we samen onze uiterste best om H3N1 buiten onze landgrenzen te houden.

Meest voorkomende afwijkingen tijdens controles (2018)

We geven u graag inzicht in de meest voorkomende afwijkingen bij IKB Kip-controles (jaar 2018). Deze informatie helpt u mogelijk om afkeur op deze punten te voorkomen.

De meest voorkomende afwijkingen bij pluimveebedrijven (jaar 2018):

 1. De pluimveehouder vult ten minste iedere 12 maanden de hygiënescan in (voorschrift J20);
 2. De pluimveehouder heeft een actueel (maximaal 1 jaar oud) bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opgesteld (voorschrift H06);
 3. De pluimveehouder heeft een actueel (maximaal 1 jaar oud) bedrijfsbehandelplan (BBP) opgesteld (voorschrift H07);
 4. De pluimveehouder neemt deel aan een zelfcontroleprogramma in het kader van Monitoring Kritische Stoffen (voorschrift I16).

In het certificatieschema IKB Kip kunt u de voorschriften raadplegen (kijk daarvoor in bijlage 1.2).  

Veelgestelde vragen uit het veld

 • Hoe herken ik een controleur?
  U wilt natuurlijk weten wie een bezoek brengt aan uw bedrijf. Daarom raad IKB Kip aan de controleur te vragen naar zijn of haar controleurspasje. De controleur heeft namelijk altijd een pasje van de certificerende instantie bij zich. Neem bij twijfel contact op met uw certificerende instantie.
   
 • Hoe controleer ik de aanvoer en geleverde diensten op IKB Kip-waardigheid?
  Samen met alle schakels in de pluimveevleessector zorgen we voor veilig en gezond pluimveevlees. Samen vervullen we hier via IKB Kip een belangrijke rol in. Om er zeker van te zijn dat de aanvoer (broedeieren of dieren) en de geleverde diensten IKB Kip-waardig zijn, is het goed om dit regelmatig te controleren. Voor het controleren van de aanvoer is een openbare database beschikbaar op www.KIPnet.nl. U kunt hier gemakkelijk inzien of het bedrijf waarvan u wilt aanvoeren IKB Kip-waardig is, op basis van KIPnummer. Op deze webpagina kunt u de (erkende) instanties / bedrijven vinden die diensten leveren voor IKB Kip. 
   
 • Waar kan ik de HOSOWO-voorschriften vinden?
  Voor een goede stalhygiëne en schoon drinkwater voor de kippen zijn de HOSOWO-voorschriften weer van kracht (sinds 1 juli 2019). Het betreft hygiënogrammen, drinkwateronderzoek en (na een Salmonellabesmetting) stalonderzoek. In het certificatieschema IKB Kip kunt u deze voorschriften raadplegen.