Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 5 - 10-07-2020

Tips voor de IKB-controle

Via de nieuwsbrief informeren wij u over IKB Kip, zodat u als IKB-deelnemer goed op de hoogte bent. Om u te helpen, hebben wij een aantal tips voor u als IKB-deelnemer op een rij gezet:
 
  • Heeft u de afvinklijsten voor de IKB Kip-controle al gevonden? Met deze lijsten kunt u makkelijk controleren of u alle documenten paraat heeft. Dit scheelt tijd voor u en de controleur tijdens de controle.
  • Koppelt u de letselscore terug naar de laadploeg? Deze terugkoppeling is verplicht binnen IKB Kip sinds juni 2019 (voorschrift VC16).
  • Vul de hygiënescan op tijd in, zet bijvoorbeeld een terugkerende jaarlijkse herinnering in uw agenda. Deze scan moet u eens in de 365 dagen invullen voor IKB Kip (voorschrift J20).
  • Is uw Bedrijfsbehandelplan (BBP) en Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) actueel? Op de IKB Kip website vindt u het model voor deze plannen. Deze plannen zijn wettelijk verplicht en worden gecontroleerd tijdens de IKB Kip controle (voorschrift H06 en H07).

 

Corona: IKB Kip-controles en bezoek op uw bedrijf

IKB Kip-controles
Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks leven. Het is daarom van belang dat we de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met zowel uw gezondheid en veiligheid, als dat van uw bezoekers. Via een nieuwsbrief bent u daarom geïnformeerd over een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB. De meeste IKB-controles, zoals de jaarlijkse hercontrole, zijn vanaf 2 april op afstand uitgevoerd.  

 
In Nederland wordt het beleid rondom corona geleidelijk aan versoepeld. Ook is er vanuit het veld een toenemende vraag naar het uitvoeren van controles op uw bedrijf. Daarom zal de Certificerende Instantie (CI) samen met u besluiten over het uitvoeren van de IKB-controle op afstand, of door een bezoek aan uw bedrijf.

Bezoek op uw bedrijf

Voor verschillende werkzaamheden schakelt u als deelnemer externe partijen in. U kunt uw bezoekers helpen zich aan de maatregelen te houden. Denk daarnaast ook aan de volgende punten:
  • Geef het tijdig door aan uw bezoekers als u verkoudheidsklachten of verhoging heeft.
  • Zorg voor voldoende beschikbare kleed- en pauzeruimte.
  • Laat medewerkers van uw bedrijf en de bezoekers zoveel mogelijk apart werken.
Zorg er zoals altijd voor dat bezoekers hun handen kunnen wassen en desinfecteren. Zorg ook voor een plek waar eventuele materialen en voertuigen schoongespoten kunnen worden.

 

Jaarplan PLUIMNED en IKB Kip

Het jaarplan van IKB Kip maakt onderdeel uit van het PLUIMNED-jaarplan. IKB Kip richt zich in 2020 o.a. op de meerwaarde van IKB Kip, de toelating tot ketenborging.nl (zie onderstaand bericht), het verbeteren van de communicatie naar (nieuwe) deelnemers en het goed en efficiënt verlopen van de IKB Kip-controles.
 

 

Stand van zaken Ketenborging IKB Kip

IKB Kip is ‘in behandeling’ voor acceptatie door www.ketenborging.nl. Hiervoor is door IKB Kip schriftelijk informatie aangeleverd bij ketenborging.nl. De Stichting ketenborging.nl heeft de NVWA gevraagd om de benodigde audits uit te voeren. PLUIMNED beheert het certificatieschema IKB Kip. De audit bij PLUIMNED wordt vermoedelijk begin juli afgerond. Bij een positieve conclusie volgt een derde en laatste stap.

 
De derde stap betreft het bezoek van de NVWA aan enkele IKB Kip-deelnemers. Het doel is een beeld te krijgen van IKB Kip in de praktijk. Het gesprek gaat met name over uw ervaringen met IKB Kip en is dus geen inspectie van uw bedrijf. Deelname is niet verplicht, maar we hopen dat u hier, als u t.z.t. benaderd wordt, aan mee wilt werken. Zodra deze stap dichterbij komt zullen we u natuurlijk verder informeren.