Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 4 - 29-5-2020

Wijzigingen in IKB Kip

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. Het doel van deze wijzigingen is IKB Kip verder te versterken en te verduidelijken. De wijzigingen zijn vastgesteld door de onafhankelijke Raad van Beheer (RvB) en gaan in per 1 juni 2020.

Eerder bent u over alle wijziging al per brief geïnformeerd. In deze digitale nieuwsbrief brengen we specifiek de wijzigingen in de voorschriften nogmaals onder uw aandacht. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste wijzigingen per bedrijfssoort:

 •     Slachterijen:
  • De interpretatie van de meetmethode om de halfjaarberekening op minimaal 95% IKB-waardige aanvoer te controleren is verduidelijkt;
  • De scheiding tussen levende dieren en eindproducten is aangepast, zodat het voorschrift duidelijker is en makkelijker uitvoerbaar.
 •     Broederijen:
  • De doucheverplichting is toegevoegd, dit bleek in de praktijk al een gebruikelijke gang van zaken;
  • Wanneer eendagskuikens gevoerd worden op de broederij, moet dit (net als bij andere schakels) GMP+ waardig voer zijn;
 •     Pluimveebedrijven:
  • Desinfectiemiddel is niet langer verplicht indien er in hetzelfde bedrijfsgebouw een handenwasgelegenheid met desinfecterende zeep aanwezig is;
  • Katoenen handdoeken zijn, naast papieren handdoeken, ook toegestaan, mits deze na ieder gebruik gewassen worden;
  • Er zijn voorschriften toegevoegd om de borging van middelen beter vast te leggen en inkomende stromen in kaart te brengen;
  • Er is invulling gegeven aan de wens voor een object informatiekaart door de zaken die aanwezig moeten zijn, toe te voegen aan het voorschrift van de plattegrond.

Klik hier voor alle wijzigingen

Corona en bezoek op uw bedrijf

Voor verschillende werkzaamheden schakelt u als deelnemer externe partijen in. Ook deze bezoekers moeten rekening houden met de adviezen van het RIVM, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het niet schudden van handen.
U kunt uw bezoekers helpen zich aan de adviezen te houden:

 • Geef het tijdig door aan uw bezoekers als u verkoudheidsklachten of verhoging heeft;
 • Zorg voor voldoende beschikbare kleed- en pauzeruimte;
 • Laat medewerkers van uw bedrijf en de bezoekers zoveel mogelijk apart werken;
 • Wees op de hoogte van protocollen voor bepaalde beroepsgroepen. Zo heeft de NVPSB informatie gedeeld over het uitvoeren van werkzaamheden door IKB PSB bedrijven in relatie tot corona.

Zorg er daarnaast zoals altijd voor dat bezoekers hun handen kunnen wassen en desinfecteren en eventuele materialen en voertuigen schoon kunnen spuiten.

Het HOSOWO-register

Het HOSOWO-register bevat alle instanties die in het bezit zijn van een geldige HOSOWO-erkenning. Deze HOSOWO-instanties mag u dus inzetten voor: monstername hygiënogram, analyse hygiënogram, monstername stalonderzoek en monstername drinkwateronderzoek.

Let op: dit register kan wijzigen, controleer dus regelmatig of uw huidige HOSOWO-instantie nog erkend is.