Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 4 - 2019

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen in de brief van 1 mei is er, in overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip, een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip doorgevoerd. Het doel is IKB Kip te versterken op het gebied van voedselveiligheid, bedrijfshygiëne en onafhankelijke besluitvorming.  
 
De wijzigingen zijn in april 2019 vastgesteld door het PLUIMNED-bestuur en treden per 1 juni 2019 in werking. Met deze nieuwsbrief willen we u beknopt informeren over een aantal wijzigingen:

  • Besluitvorming gewijzigd met een onafhankelijk Raad van Beheer
  • Aanpassing hygiënevoorschriften: installatie en gebruik douche
  • Vernieuwde deelnemersovereenkomst
  • Herintroductie HOSOWO-voorschriften (monstername en analyse)
  • Aanpassing kwaliteitsbeoordeling vleeskuikens
  • Meldplicht van incidenten binnen 24 uur na constatering

We adviseren u wel om alles via de website ook goed door te nemen.

Besluitvorming gewijzigd met een onafhankelijke Raad van Beheer

In november 2018 heeft stichting PLUIMNED een onafhankelijke Raad van Beheer benoemd binnen het Certificatieschema IKB Kip. Deze raad is verantwoordelijk voor het beheer van de uitvoering van IKB Kip, zoals het vaststellen van wijzigingen. Dit gebeurt na een toetsing op effectiviteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid van adviezen. Deze adviezen en voorstellen tot wijziging worden gegeven door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip. Hierin zijn diverse stakeholders vertegenwoordigd, onder andere LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI.
 
Wilt u weten wie de leden zijn van de Raad van Beheer? Klik dan hier.

Aanpassing hygiënevoorschriften: installatie en gebruik douche

Om vogelgriep (AI) of een besmetting met andere ziektekiemen zoals Salmonella, ILT en Coryza buiten de deur te kunnen houden, is goede hygiëne steeds belangrijker. De bestrijding van dierziekten brengt namelijk onder andere hoge kosten met zich mee, collectief gefinancierd vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom is per 1 juli 2019 schoon komen en schoon gaan (incl. in- en uitdouchen) de standaard binnen IKB Kip. Klik hier voor meer informatie over wat er wordt geaccepteerd tot 1 juli 2028.

Herintroductie HOSOWO (hygiënogram, stalonderzoek en wateronderzoek)

Vanaf 1 juli 2019 gaan de vernieuwde HOSOWO-voorschriften van start. Deze voorschriften gaan over: hygiënogrammen, stalonderzoeken en (drink)wateronderzoeken. Wilt u de belangrijkste zaken nalezen? Klik hier.

Aanpassing kwaliteitsbeoordeling vleeskuikens

Het beoordelingssysteem van vleeskuikens aan de slachtlijn vormt een belangrijk onderdeel van het certificatieschema IKB Kip. De beoordeling geeft een beeld van de kwaliteit van de geleverde kuikens. Om de kwaliteit te verbeteren wordt het beoordelingssysteem van vleeskuikens aangepast op een aantal zaken. Klik hier voor meer informatie over de aanpassingen.

Meldplicht van incidenten binnen 24 uur na constatering

Om actie te kunnen ondernemen tegen ernstige afwijkingen rondom voedselveiligheid, welzijn en traceerbaarheid stelt IKB Kip een meldplicht in. Dit betekent dat u als IKB Kip deelnemer incidenten binnen 24 uur na constatering op uw bedrijf meldt bij IKB Kip.
 
Wilt u weten hoe, waar en wanneer u incidenten meldt? Hiervoor kan u het stroomschema gebruiken.  Aanvullend stelt PLUIMNED een handleiding beschikbaar.

We adviseren u om de complete wijzigingen ook te bekijken via de website van IKB Kip. De gewijzigde voorschriften zijn hier als PDF beschikbaar.