Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 3 - 1-5-2020

Corona

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de aanpassingen in IKB in verband met corona. Hierin las u ook over de controles op afstand. De ervaringen die wij hierover tot nu toe horen zijn veelal positief.
Mocht u tegen zaken aanlopen in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB Kip-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.

Hulp bij verantwoord gebruik van middelen

Als voedselproducent bent u verantwoordelijk voor een veilig gebruik van middelen. Bij veel middelen is duidelijk wat de voorwaarden en eventuele risico’s zijn bij gebruik (zoals bij de meeste diergeneesmiddelen). Toch zijn er ook middelen waarbij deze zaken niet duidelijk zijn omdat ze geen duidelijk borgingssysteem hebben, zoals reinigingsmiddelen.
IKB helpt u hierin de juiste keuzes maken met twee hulpmiddelen die vanaf nu beschikbaar zijn op de website:

  • Beslisboom ‘verantwoord middelen gebruik’; Dit overzicht helpt u bepalen welk soort middel u gebruikt en het eventuele borgingssysteem waar dit product dan onder valt. Zo kunt u controleren of en hoe u het product of middel mag gebruiken. De beslisboom vindt u hier.
  • Brochure 'verantwoord gebruik van reinigingsmiddelen'; IKB heeft samen met de NVZ (Branchevereniging voor fabrikanten en importeurs van reiniging en ontsmettingsmiddel) een brochure over het verantwoord gebruik van reinigingsmiddelen opgesteld. De brochure vindt u hier. De beoordeling van de veiligheid van reinigingsmiddelen is lastig omdat er geen borgingssysteem voor bestaat, deze brochure geeft u handvaten.