Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 2 - 2020

Corona: aanpassing werkwijze IKB 

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks doen en laten. Het is daarom van belang dat we daarbij de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met de gezondheid en veiligheid van u als deelnemer en van andere bezoekers van uw bedrijf. Er zijn daarom een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB.

Controle op afstand

De meeste IKB-controles worden vanaf 2 april op afstand uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de jaarlijkse hercontrole. De werkwijze voor andere type controles vindt u terug in het uitvoeringsbesluit.

Lees hier meer over de controle op afstand.

Het nemen van monsters

Voor IKB worden verschillende monsters genomen. Per monstername is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de huidige situatie:

  • De monstername van het hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek kan door overmacht in verband met corona soms niet mogelijk zijn. Bewaar in dat geval communicatie met uw HOSOWO-instantie of dierenarts goed en laat dit zien tijdens de controle. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.
  • De salmonellabemonstering, ook als dit door derden moet gebeuren, gaat door. Enerzijds omdat Salmonellaonderzoek direct raakt aan voedselveiligheid en anderzijds omdat dit een wettelijke eis is en IKB Kip daar dus niet vanaf mag wijken.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB Kip-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.

Corona: bezoekers op uw bedrijf

Voor verschillende werkzaamheden schakelt u als deelnemer externe partijen in. Ook deze bezoekers moeten rekening houden met de adviezen van het RIVM, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het niet schudden van handen. U kunt uw bezoekers verder helpen zich aan de adviezen te houden door:

  • Indien u last heeft van verkoudheidsklachten of verhoging, dit tijdig aan uw bezoekers door te geven;
  • Ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar is om te verkleden of pauze te houden;
  • Ervoor te zorgen dat bij het uitvoeren van het werk, medewerkers van uw bedrijf en de bezoekers zoveel mogelijk apart werken.

Zorg er daarnaast zoals altijd voor dat bezoekers hun handen kunnen wassen en desinfecteren en eventuele materialen en voertuigen schoongespoten kunnen worden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.