Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 2 - 2019

Februari 2019

Nr. 2 - 2019

Veel gestelde vragen over versterking IKB Kip

Zoals u weet wordt IKB Kip momenteel versterkt om het vertrouwen in onze producten zeker te stellen. Bent u benieuwd wat versterking IKB Kip inhoudt? Wat u als IKB-deelnemer ervoor terugkrijgt? Of wat monitoring op kritische stoffen betekent? Klik dan hier voor de antwoorden op deze en nog meer veel gestelde vragen rondom versterking IKB Kip.

Mist u een vraag? Neem dan contact op via de mail met IKB Kip (info@ikbkip.nl).

In onderstaande videoboodschap wordt de nut en noodzaak van de versterking IKB uitgelegd door Hennie de Haan (NVP), Ernest Bokkers (LTO/NOP) en Erik van Veldhuisen (vleeskuikenhouder).

Videoboodschap versterking IKB's

Samenwerken met laad- of entbedrijven

Een goede samenwerking tussen bedrijven in de keten begint met goede communicatie. Zo moet een laad- of entbedrijf op de hoogte zijn van bijzonderheden op het pluimveebedrijf. Zo kan het servicebedrijf hier rekening mee houden bij hun werkzaamheden op het pluimveebedrijf.

Indien op het pluimveebedrijf sprake is van een salmonella en/of mycoplasma besmetting, moet de pluimveehouder tenminste minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden van het laad- of entbedrijf dit schriftelijk aan hen doorgeven. Deze afspraak staat ook vermeld in de voorschriften van IKB Kip, bijlage 1.2, voorschrift G04.

Pilot onaangekondigde controle gestart

Zoals eerder aangekondigd is ter versterking van IKB Kip de pilot voor onaangekondigde controles gestart. De pilotfase loopt tot en met eind maart 2019.

Het doel van het uitvoeren van onaangekondigde controles is het verhogen van de waarborging van IKB Kip voor alle deelnemers. Een deel van de bedrijven is risico gebaseerd geselecteerd en een deel is willekeurig geselecteerd. Mocht u een onaangekondigde controle krijgen, dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Als blijkt dat een herstelcontrole noodzakelijk is, dan zijn de kosten van deze herstelcontrole wel voor uw rekening.