Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 12 - 2018

Oktober 2018

Nr. 12 - 2018

 

Mogelijkheden gebruik persoonsgegevens bij inhuren IKB erkend pluimveeservicebedrijf

Gebruik van persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We willen u nader informeren over de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van persoonsgegevens in relatie tot het inlenen van werk op uw bedrijf, bijv. het inhuren van een IKB erkend pluimveeservicebedrijf. Dit is een onderwerp wat voortkomt uit wetgeving en die wij u graag, als hulp, wat nader willen uitleggen. Wat is rondom het gebruik van gegevens toegestaan en wat niet?

Deze nieuwsbrief is toegespitst op de vragen die wij ontvangen, en die voornamelijk betrekking hebben op wat er mogelijk is rondom de controle van ID-bewijzen van medewerkers van het ingeschakelde laadbedrijf.

Mogelijkheden en beperkingen controle ID-bewijzen laadbedrijf
Als u, als pluimveehouder, een IKB erkend pluimveeservicebedrijf voor het laden inschakelt, dan moet u de identiteit kunnen aantonen van de medewerkers die bij u aan het werk zijn. Echter is niet alles mogelijk rondom het verstrekken van persoonsgegevens (vooraf, dan wel ter plekke).

Bij het laden moeten alle medewerkers een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs) bij zich hebben, zodat zij zich kunnen identificeren. Voorbeelden van een geldig ID-bewijs zijn: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart/paspoort uit een EER-land (EER: Europees Economische Ruimte) of een Nederlandse vreemdelingendocument.

Een kopie van een geldig ID-bewijs heeft geen formele waarde. U moet ter plekke het originele ID-bewijs controleren en gegevens hiervan opnemen in uw eigen administratie. De gegevens die hierbij in de administratie bewaard mogen worden zijn: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, soort identiteitsbewijs, nummer van het identiteitsbewijs en geldigheidsduur.

De uitzondering op bovenstaande zijn arbeidskrachten van buiten de EER, van buiten Zwitserland of uit Kroatië. Deze arbeidskrachten dienen u een kopie van het identiteitsbewijs beschikbaar te stellen voor uw administratie. U moet dan ook nog steeds ter plekke de identiteit vaststellen aan de hand van het originele ID-bewijs.

Het laadbedrijf mag u vooraf wel informeren over bijv. het aantal vangers en de namen van medewerkers van de laadploeg, mits er toestemming is van de medewerkers om deze informatie aan derden te verstrekken.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen van het ID-bewijs in relatie tot het inlenen van werk, kunt u hier klikken.

 

Meer informatie of vragen?

Voor al uw vragen en/of reacties kunt u mailen naar info@ikbkip.nl of bellen naar 088 - 998 4340