Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 10 - 2018

Antibioticagebruik opfokbedrijven & meldpunt IKB

Indeling opfokbedrijven naar hoogte antibioticagebruik
IKB Kip start vanaf augustus 2018 met de indeling van de opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector naar hoogte van antibioticagebruik.

Cijfers en aanpak
Het indelen van bedrijven naar hoogte van het antibioticagebruik staat centraal in de antibiotica aanpak in verschillende veehouderijsectoren. Deze indeling wordt al enkele jaren toegepast in de kalversector, varkenssector, rundersector en vleeskuikensector. Bedrijven met een hoog gebruik van antibiotica vergeleken met collegabedrijven, moeten nadenken over stappen die het gebruik van antibiotica kunnen verminderen.

Het gemiddelde gebruik van antibiotica bij opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector is relatief hoog en is ook al enkele jaren niet gedaald (zie tabel). Dit is mede reden geweest om nu te starten met deze aanpak. Opfokbedrijven melden overigens al enige tijd problemen met de kuikenkwaliteit als belangrijke oorzaak van het gebruik van antibiotica. Tegelijkertijd is er ook een flink aantal bedrijven dat een relatief laag gebruik van antibiotica realiseert. Met de fokorganisaties en andere partijen in de keten wordt gesproken over een bredere aanpak, gericht op het verbeteren van de gezondheid en een lager gebruik van antibiotica.

Tabel: antibioticagebruik opfokbedrijven (groot)ouderdieren vleessector in DDDA

2015 2016 2017 2018, 1e kwartaal
12,7 12,5 14,1 14,1

 

 
 
 
Categorieën
De categorieën zijn vastgesteld over de cijfers van 2017. Hiervoor is een verdeling gehanteerd, die ook in andere sectoren wordt gebruikt. De 50% minst gebruikende bedrijven vallen in de groene categorie (onder de 10 DDDA) en de 25% meest gebruikende bedrijven vallen in de rode categorie (groter dan 18 DDDA). In andere sectoren zijn de getallen vervolgens nog verlaagd met ongeveer 20%. Er is voor gekozen om voor de opfokbedrijven geen kortingspercentage toe te passen.

Concreet betekent dit voor de opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector:

Streefgebied (groen) Signaleringsgebied (oranje) Actiegebied (rood)
≤ 10DDDA  >10 en ≤ 18 DDDA > 18 DDDA

Indeling bedrijven
IKB Kip zal vanaf augustus 2018 de opfokbedrijven (groot)ouderdieren in de vleessector indelen. De bedrijven krijgen een antibiotica-score over het afgelopen jaar. Dit is de score die in het antibiotica rapport staat dat u elk half jaar van AVINED krijgt. U wordt over de indeling in een categorie groen, oranje of rood geïnformeerd door de Certificerende Instantie (CI) van IKB Kip. IKB Kip zal bij de eerstkomende beoordeling geen verplichte vervolgactie voorschrijven bij bedrijven in het oranje of in het rood. Vanaf de tweede beoordeling in februari 2019 zullen bedrijven in de oranje categorie een verbeterplan moeten maken.

Forse daling derde keus middelen
Een positief punt over de cijfers van het antibioticagebruik bij de opfokbedrijven is dat het hoge gebruik van derde keus middelen (bij opfok met name middelen met enrofloxacine) in enkele jaren aanzienlijk is gedaald. Derde keus middelen zijn kritisch voor de mens en kunnen daarom slechts bij uitzondering in de veehouderij worden gebruikt.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met Erik de Jonge: e-mail edjonge@avined.nl of tel. 088 998 4336.

Hoe kunt u een melding doen bij meldpunt IKB?
U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. U kunt hier meer informatie terugvinden over het Meldpunt IKB.

Vragen
Heeft u vragen over toelatingen van middelen, neemt u dan contact op met de servicedesk van Ctgb. Heeft u vragen over IKB Ei / IKB Kip, neemt u dan contact op met de IKB-frontoffice via telefoonnummer: 088 998 4340 of via info@ovoned.nl / info@ikbkip.nl