Nieuwsbrief IKB KIP

20-12-2016

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  1. Deelnemersbijdrage IKB Kip 2017;
  2. Wijzigingen in IKB Kip;
  3. Hygiënescan - wanneer moet ik deze invullen?

1. Deelnemersbijdrage IKB Kip 2017
De IKB Kip deelnemersbijdrage voor 2017 is vergeleken met 2016 verlaagd.
Jaarlijks wordt, samen met het Centraal College van Deskundigen IKB Kip bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. Deze activiteiten brengen kosten met zich mee en dat is input voor het berekenen van de deelnemersbijdrage. De bijdragen voor 2017 zijn:

  • Hoofdlocatie Multisite: basisbedrag van € 2.000,- plus € 20,- per sublocatie (2016: € 2.500 + € 25)
  • Individuele bedrijven (KIPnummers): € 170,- (2016: € 220,-)

Wilt u meer informatie over de deelnemersbijdrage? Dan kunt u hier verder lezen.

2. Wijzigingen in IKB Kip
In verband met de situatie rondom vogelgriep in Nederland wordt ernaar gestreefd het aantal bezoeken in de stal zo veel mogelijk te beperken. In dat kader is binnen IKB Kip de verplichting om een hygiënogram, drinkwateronderzoek of een stalonderzoek te laten nemen opgeschort. Hierover is op 16 november ook gecommuniceerd, lees hier het bericht. Dit punt is samen met enkele andere kleine zaken geformaliseerd in een nieuwe versie van de IKB Kip-regeling. Het betreft met name de voorschriften voor pluimveebedrijven – IKB Kip-bijlage 1.2. Deze wijziging is per 1 december jl. in werking getreden. Voor meer informatie kunt u deze pagina raadplegen.
Daarnaast is in de afgelopen periode gewerkt aan een herziening van het Certificatieschema IKB Kip. Hierbij zijn onder andere alle bestaande voorschriften tegen het licht gehouden. Over de uitkomsten van deze herziening wordt u in de komende periode nader geïnformeerd.
 
3. Hygiënescan – wanneer moet ik deze invullen?
Met enige regelmaat krijgen we vragen over wanneer de hygiënescan moet worden ingevuld. Vandaar dat wij daar nogmaals aandacht aan besteden:
In augustus 2015 is de hygiënescan operationeel geworden en beschikbaar gesteld voor pluimveehouders (in Mijn AVINED). Daarnaast is binnen IKB Kip de verplichting opgenomen dat de hygiënescan ten minste iedere 12 maanden moet worden ingevuld. Pluimveebedrijven die op zoek zijn naar handvatten rondom hygiëne kunnen de hygiënescan vaker invullen. De scan kunt u invullen via ‘Mijn AVINED’. Ga in Mijn AVINED naar menu-optie KIP en vervolgens naar menu-optie hygiënescan.

Meer informatie
Bezoek onze website: www.ikbkip.nl
Of neem contact met ons op via: 030 - 755 5010 / info@ikbkip.nl.