Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting PLUIMNED

De stichting PLUIMNED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK en NEPLUVI. PLUIMNED houdt zich onder andere bezig met het kwaliteitsbeleid en onderzoek & innovatie voor de pluimveevleessector. Bij besluit van de minister van het toenmalige ministerie van Economische Zaken is PLUIMNED in december 2014 erkend als brancheorganisatie voor de pluimveevleessector.

PLUIMNED heeft als doel een snelle en adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van de verschillende ketens in de pluimveesector om daarmee een duurzame concurrentiepositie te bevorderen.

In 2018 vormden de volgende thema’s de kern van de werkzaamheden:

  • Ontwikkeling en beheer certificatieschema IKB Kip

  • Versterking IKB Kip

  • Salmonella pluimveevleessector

  • Onderzoek en Innovatie

  • QS Bündlerschap

In het jaarverslag 2018 vindt u verdere details en resultaten. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.