Deelname aan QS mogelijk via PLUIMNED!

In september bent u al via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd dat PLUIMNED zich als Bündler (coördinator) heeft aangemeld bij QS. Dit betekent dat pluimveehouders (grootouder- en ouderdierbedrijven en vleeskuikenbedrijven) die deel willen nemen aan QS dit ook via PLUIMNED kunnen regelen. Bent u nog niet aangemeld? U kunt zich aanmelden via q-s@pluimned.nl. Lees in dit bericht meer over een Bündler en het aanmeldproces.

Wat is een Bündler?
Deelname aan het Duitse kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS) kan alleen plaats vinden via een zogenaamde Bündler. Pluimveebedrijven kunnen zich niet rechtstreeks bij QS aanmelden. Dit dient altijd via een Bündler te gaan. De Bündler dient als de tussenpersoon / coördinator richting enerzijds de deelnemende bedrijven, en anderzijds richting QS. 

Hoe kan ik me als individueel bedrijf aanmelden?
U kunt zich per e-mail bij de Bündler aanmelden, waarin u uw NAW-gegevens, uw UBN-nummer en uw KIP-nummer vermeld. De contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief. Wij verwerken uw aanmelding zo spoedig mogelijk en sturen u een welkomstpakket toe met o.a. een verklaring van deelname en volmacht. Bij meerdere UBN-nummers zult u per UBN-nummer een verklaring van deelname en volmacht moeten invullen. Pas wanneer de verklaring van deelname en volmacht retour ontvangen is, kan bij u een eerste controle door de CI worden ingepland.

Meer informatie of vragen?
Voor vragen of het toesturen van uw aanmelding kunt u contact opnemen met Sascha Smits via: q-s@pluimned.nl