Corona: Aanpassing werkwijze IKB

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks doen en laten. Het is daarom van belang dat we daarbij de adviezen van het RIVM volgen en rekening houden met de gezondheid en veiligheid van u als deelnemer en van andere bezoekers van uw bedrijf. Er zijn daarom een aantal aanpassingen in de werkwijze van IKB. Uiteraard houden we de kwaliteit van uw certificaten en het IKB Kip-schema hoog en voorkomen we zoveel mogelijk dat uw certificaat verloopt. Zo kan u blijven aantonen dat u garanties geeft over de kwaliteit en borging op uw bedrijf.

Controle op afstand
De meeste IKB-controles worden vanaf 2 april  op afstand uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de jaarlijkse hercontrole. De werkwijze voor andere type controles vindt u terug in het uitvoeringsbesluit.  

Bij een controle op afstand bekijkt de controleur uw administratie vanaf zijn werkplek (bijvoorbeeld d.m.v. ingestuurde stukken en/of de database KIPnet). Via een live videoverbinding maakt u vervolgens een ronde over het bedrijf en door de stal. Uiteraard wordt gekeken of dit voor u mogelijk is. Bij een goed verloop rondt de CI de controle af en geeft deze een nieuw certificaat af. Lukt het niet om een ronde over het bedrijf te maken (bijvoorbeeld door een slechte videoverbinding), dan worden er verdere acties besproken. Voor de voorbereiding van uw IKB-controle kan u de afvinklijsten gebruiken.

Het nemen van monsters
Voor IKB worden verschillende monsters genomen. Per monstername is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de huidige situatie:

  • Het uitvoeren van het hygiënogram, stalonderzoek en drinkwateronderzoek zien wij als een belangrijk deel van de bedrijfsvoering en borging in de keten. Toch kan het door overmacht in verband met corona voorkomen dat monstername niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door tekort aan laboratoriummaterialen of door uitval van personeel bij de HOSOWO-instantie.  Bewaar in dat geval communicatie met uw HOSOWO-instantie of dierenarts goed en laat dit zien tijdens de controle. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.
  • De salmonellabemonstering, ook als dit door derden moet gebeuren, gaat door. Enerzijds omdat Salmonellaonderzoek direct raakt aan voedselveiligheid en anderzijds omdat dit een wettelijke eis is en IKB Kip daar dus niet vanaf mag wijken.

Geldigheid uitvoeringsbesluit
Dit uitvoeringsbesluit geldt vanaf 2 april. Omdat deze aanpassingen zijn gedaan met het oog op de coronasituatie in Nederland en Europa is nu nog geen einddatum bepaald. We houden de situatie in de gaten en houden u uiteraard op de hoogte.

Als u tegen andere zaken aanloopt in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB Kip-voorschriften, meldt dit dan via info@ikbkip.nl.