Beknopt verslag 2017

In 2017 heeft PLUIMNED zich bezig gehouden met het bevorderen van de duurzame marktpositie van de pluimveehouderij. Het certificatieschema van IKB Kip blijft in ontwikkeling en in maart 2017 is er een herziende versie gepubliceerd.  Vanwege de werkzaamheden rondom fipronil, is er minder activiteit geweest vanuit IKB Kip. Streven is om in 2018 de lopende activiteiten weer op te pakken en te intensiveren. Een belangrijk thema binnen IKB Kip is de aanpak rondom salmonella. 

In het Jaarverslag 2017 vindt u verdere details en resultaten. In de Jaarrekening 2017 vindt  u meer informatie over de financiële resultaten.