Aanpassing monsternemingen IKB Kip

16-11-2016

IKB Kip heeft de opzet van het aantal monsternemingen aangepast. De reden hiervan is de aangescherpte maatregelen rond het bezoeken van pluimveebedrijven door de stand van zaken rond AI.

Dinsdag 15 november 2016 is de sector bijgepraat door het Ministerie van EZ over de ontwikkelingen tijdens een Technisch Uitvoerigs Overleg. De overheid probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoe het vogelgriepvirus zich verspreidt onder vogels in Nederland, in welke soorten vogels, waar deze zich ophouden, virulentie van het virus, etc. Op basis hiervan hoopt men een duidelijker beeld te krijgen van de feitelijke dreiging. De NVWA heeft in dit overleg gemeld dat de naleving van het ophokgebod door de sector goed wordt nageleefd. De dreiging van het virus blijft onverminderd groot, ondanks dat er ten opzichte van onze nieuwsbrief van gisterenavond zijn er geen aanvullende mededelingen voor wat betreft nieuwe gevallen van AI. Ook zijn er geen wijzigingen in regelgeving verschenen.

Monstername
Salmonellaonderzoeken die vanuit wetgeving zijn voorgeschreven kunnen volgens het gisteren gepubliceerde hygieneprotocol genomen worden. Reguliere monsters die niet per se op dit moment genomen hoeven te worden kunnen op een later tijdstip gepland worden.
IKB Ei en IKB Kip hadden al besloten dat IKB-controleurs de stal niet meer in mochten . Verder is nu  besloten dat hygiënogrammen en het drinkwateronderzoek (periodieke verplichting voor IKB erkende pluimveehouders – drinkwateronderzoek enkel binnen IKB Kip) mogen worden uitgesteld. Mocht u in de periode dat het bezoekverbod geldt, normaliter een hygiënogram of drinkwatermonster moeten laten nemen, dan mag u dit uitstellen tot de eerst volgende mogelijkheid na afloop van het bezoekverbod. Daarnaast hebben IKB Kip en IKB Ei besloten dat de stalonderzoeken (swabs) na een eventuele Salmonellabesmetting achterwege gelaten mogen worden (ook inhalen is niet nodig), zolang het bezoekverbod van kracht is. Het genoemde protocol is overigens ook uiteraard van kracht voor ent-, vang- en laadploegen.

Informatievoorziening
Naar aanleiding van de maatregelen die gisteren zijn gepubliceerd heeft AVINED vandaag alle pluimveehouders hierover geïnformeerd. Op de site van AVINED is sinds vandaag een informatiepagina beschikbaar waar de informatie gevonden kan worden die rondom de huidige vogelgriep dreiging bekend is gemaakt, zoals de maatregelen, protocollen, aangewezen wasplaatsen, etc.

Contact
Heeft u vragen, neem contact op met AVINED via info@avined.nl of 030 -755 50 10