Aangepaste controleprocedure IKB Kip

14-11-2016

IKB Kip heeft de procedure voor controles aangepast. De maatregelen moeten insleep van dierziekten voorkomen. Gezien de dreiging rondom vogelgriep (AI) is bedrijfshygiëne nu nog meer van belang.

Lees hier meer.