Nieuws

 • 01 okt

  Verantwoord pluimveeladen

  Het vangen en laden van pluimvee moet veilig en op een zo goed mogelijke manier gebeuren. De cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ legt de basis voor de juiste vang- en laadmethoden en/of schoolt deelnemers hierin bij. In de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ wordt niet alleen aandacht besteed aan het uitvoeren van juiste vangmethode, maar ook aan relevante wetgeving, hygiëne en gezondheid van mens en dier.

 • 01 okt

  Controles IKB Kip kunnen nog steeds op afstand

  Het uitvoeringsbesluit blijft voorlopig nog van kracht. Dit betekent dat de controles nog steeds op afstand kunnen worden uitgevoerd, voor uw eigen gezondheid en die van de controleur. Bij het plannen van de controle wordt met u afgestemd wat voor uw bedrijf haalbaar en wenselijk is.

 • 01 okt

  Infografic helpt naleving van hygiënemaatregelen

  Om insleep te voorkomen en hygiënisch te werken, moet met veel zaken rekening worden gehouden. Vooral voor bezoekers is het niet altijd duidelijk wat de regels zijn voor het betreden van de stal of het terrein. Uit kennissessies met pluimveehouders is gebleken dat er slimme oplossingen zijn om naleving van hygiënemaatregelen makkelijker te maken. Een van deze slimme oplossingen is het weergeven van deze maatregelen met pictogrammen.

 • 01 okt

  Deelname zelfcontrole

  Het goed registreren van antibiotica is belangrijk. Zo wordt gewaarborgd dat antibiotica zorgvuldig en op de juiste manier wordt ingezet. Het programma zelfcontrole antibiotica geeft hier invulling aan. In dit programma worden veren- en mestmonsters genomen om te analyseren op de aanwezigheid van antibiotica. Ook wordt gecontroleerd of deze antibiotica correct geregistreerd zijn door de dierenarts.

 • 14 aug

  PLUIMNED opnieuw topscore als Bündler

  In juli is PLUIMNED namens QS opnieuw gecontroleerd op haar activiteiten als Bündler. Net als aangesloten pluimveehouders, wordt ook PLUIMNED getoetst op diverse voorschriften en verplichtingen die gelden voor Bündlers. Deze controle heeft PLUIMNED opnieuw afgerond met een score van 100%! Ook in 2018 behaalde PLUIMNED deze score bij de audit. Als pluimveehouder heeft u in PLUIMNED een betrouwbare partner richting QS.

 • 09 jul

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 5 - 10-07-2020

  In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Tips voor de IKB-controle
  • Corona: IKB Kip-controles en bezoek op uw bedrijf
  • Jaarplan PLUIMNED en IKB Kip
  • Stand van zaken Ketenborging IKB Kip

 • 07 jul

  Newsletter IKB Kip nr.2 - 30-6-2020

  Nachrichten

  • Änderungen in IKB Kip
  • Praktische Checkliste für Ihre IKB Kip-Kontrolle
  • Tipps für die IKB Kip-Kontrolle
  • Corona: IKB Kip-Kontrollen und Betriebsbesuche
  • Sauber kommen, sauber gehen – so sorgen Sie für eine optimale Benutzung Ihrer Dusche
 • 02 jul

  Newsletter IKB Kip no.2 - 30-6-2020

  This newsletter informs you about:

  • Changes within IKB Kip
  • Useful checklists for your IKB Kip inspection
  • Tips for the IKB inspections
  • Covid-19: IKB Kip inspections and visits to your farm
  • Clean in, clean out – That's the way to ensure optimal use of your shower
 • 30 jun

  Extra toelichting voorschriften QS 2020

  QS stelt voor pluimveehouders een extra toelichting op de QS voorschriften beschikbaar, als verduidelijking.

 • 29 mei

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 4 - 29-5-2020

  In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Wijzigingen in IKB Kip
  • Corona en bezoek op uw bedrijf
  • HOSOWO-register
 • 07 mei

  Jaarplannen 2020 gepubliceerd

  https://pluimned.avined.nl/sites/pluimned/files/jaarplan_pluimned_2020_v4.pdf Waar houdt PLUIMNED zich in 2020 mee bezig? De plannen en activiteiten voor 2020 zijn nu terug te vinden in de jaarplannen.

 • 01 mei

  Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 3 - 1-5-2020

  In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over:

  • Corona
  • Hulp bij verantwoord gebruik van middelen 

Pagina's