Waardering voor sector en IKB Kip

Waardering voor sector en IKB Kip

Ook Erik Kieftenburg (namens Albert Heijn BV) en Peter Vesseur (secretaris NEPLUVI) geven aan waardering te hebben voor de pluimveevleessector en IKB Kip:

“Als Albert Heijn vinden wij het belangrijk dat de pluimveesector hoge eisen stelt aan zaken als voedselveiligheid, antibioticagebruik en algemene hygiëne. Het certificatieschema IKB Kip voorziet in deze behoefte, ze gaat verder dan de internationale en nationale regelgeving en houdt onafhankelijk toezicht. Alle schakels in de pluimveevleeskolom dragen via IKB Kip hun steentje bij aan het verstrekken van garanties over de manier van produceren. Wij hebben waardering voor de inzet van de pluimveevleessector.”

Erik Kieftenburg, Albert Heijn B.V.

 

“Met IKB Kip wordt aantoonbaar voldaan aan de hoge standaard die wij als producenten van kip voor elk van de deelnemende schakels wensen en die door de afnemers van het eindproduct zeer wordt gewaardeerd. De deelnemers aan IKB Kip kunnen terecht trots op zijn op hun deelname aan het kwaliteitssysteem en mogen dat ook laten zien.”

Peter Vesseur, secretaris NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie)