Meerwaarde IKB Kip

Meerwaarde IKB Kip

Consumenten en zakelijke afnemers verwachten dat producten en diensten veilig zijn en aan kwaliteitseisen voldoen. IKB Kip biedt een basis. Door te voldoen aan de IKB Kip-voorschriften kan iedere deelnemer laten zien dat zijn bedrijfsvoering bijdraagt aan veilig en gezond pluimveevlees.

IKB Kip biedt een basis op de volgende terreinen: hygiëne, diergezondheid, voedselveiligheid, antibiotica, dierenwelzijn en I&R. Een pluimveehouder die de IKB-eisen volgt en zich hierop laat controleren weet dat hij de meest cruciale zaken (op voornoemde terreinen) voor zijn bedrijf in beeld heeft en heeft ondervangen. Slachterijen en broederijen hebben als voordeel dat hun leveranciers vooraf gecontroleerd worden.

De IKB-controles zijn onafhankelijk en geborgd, volgens ISO / IEC 17065. Wilt u meer weten over de betreffende norm? Dan kunt u hier verder lezen.