Wettelijke regels en IKB Kip

Elke ondernemer in de pluimveesector heeft te maken met wetgeving en (overheids-)regels waaraan verplicht moet worden voldaan. IKB Kip is een certificatieschema (kwaliteitssysteem) waar bedrijven in de pluimveevleesketen vrijwillig aan kunnen deelnemen. Als men deel wil nemen moet men natuurlijk wel aan de voorschriften uit IKB Kip voldoen.

Binnen IKB Kip wordt overigens wel gecontroleerd of aan de regelgeving rondom o.a. Salmonella, algemene hygiëne, I&R en antibiotica wordt voldaan. Op de website van AVINED kunt u meer informatie vinden over bijvoorbeeld I&R en antibiotica.