Waarom een douche?

Met het verhoogde risico op jaarlijks terugkeren van vogelgriep en het risico op insleep van andere ziektekiemen op een bedrijf, is het belangrijk om de biosecurity naar een nog hoger niveau te brengen [Bron AVINED]. Bovendien brengt de bestrijding van dergelijke besmettingen veel emotionele schade en economische schade met zich mee. Dit geldt zowel voor individuele getroffen pluimveehouders, als voor de sector (denk hierbij aan het Diergezondheidsfonds, vervoersverboden etc..).

De verplichting van een douche is een belangrijke nieuwe maatregel in de hygiënevoorschriften. De douche verhoogt biosecurity op pluimveebedrijven, waardoor het risico op verspreiding van ziektekiemen afneemt. Wetenschappers schatten in dat door het nemen van een douche, vóór betreding van het schone bedrijfsgedeelte, het risico op insleep van dierziektes (o.a. hoog pathogene vogelgriep) vele malen lager uitvalt (EFSA Journal ‘Avian Influenza’ 2017). De douche is onderdeel van het hele pakket aan hygiënemaatregelen, waarbij indouchen van belang is voor het pluimveebedrijf en uitdouchen voor de pluimveesector.

Wat is het nut van douchen?

  1. Hoe minder mensen in de stal, hoe minder risico
    Ziektekiemen kunnen op diverse manieren overgedragen worden. Eén van de grootste risico’s op overdracht is de mens, via mens-dier contact. Denk hierbij aan stalbetreders, zoals dierenartsen, voorlichters, adviseurs, controleurs, entploegen etc. Via schoenen, kleding, huid, haar en luchtwegen verplaatsen ziektekiemen zich van A naar B. Hierdoor nemen stalbetreders eenvoudig ziektekiemen mee de stal in. Een douche vormt een duidelijke fysieke barrière voor het betreden van de stal. Hierdoor komen alleen mensen in de stal die echt nodig zijn. Hoe minder mensen in de stal, hoe minder risico op insleep van ziektekiemen.

  2. Douchen verwijdert, inactiveert en of doodt ziektekiemen
    Ziektekiemen op de huid, in het haar en in de luchtwegen/neusholtes hechten zich aan stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes worden met het wisselen van kleding en schoeisel niet verwijderd. Waardoor besmetting door ziektekiemen kan plaatsvinden. Sommige kiemen (bijv. Mycoplasma) overleven zelfs één tot enkele dagen in stofdeeltjes. Door goed te douchen worden stofdeeltjes verwijderd en daarmee ook de ziektekiemen. Ziektekiemen als AI- en NCD-virussen worden zelfs geïnactiveerd en afgedood door het doucheproces. Deze virussen hebben namelijk een vettige buitenste laag die gevoelig is voor zepen en oplosmiddelen.

  3. Versleep van symptoomloze ziektes voorkomen
    Sommige ziektes zijn duidelijk zichtbaar aan dieren, andere ziektes niet. Bijvoorbeeld van LPAI (laag pathogene vogelgriep) weten we dat infecties in een aantal gevallen bijna symptoomloos kunnen optreden. In deze symptoomloze periode kan wel al versleping van ziektekiemen naar andere bedrijven plaatsvinden zonder dat u het weet. Douchen vermindert het risico van versleping van deze ziektekiemen via onderkleding, en ziektekiemen en stof.

Kortom, een goede naleving van de hygiënevoorschriften (o.a. doucheverplichting) verkleint de kans op insleep van dierziekten en andere kiemen op uw bedrijf. En draagt zodoende bij aan een goede bescherming van uw bedrijf en de gehele pluimveeketen.

Benieuwd waar de douche aan moet voldoen? Klik dan hier.