Over ons

Het certificatieschema IKB Kip is een ketensysteem voor de productie van pluimveevlees. Alle schakels die betrokken zijn bij deze productie verstrekken zo garanties over de manier van produceren.

Het schemabeheer van IKB Kip is belegd bij de Stichting PLUIMNED. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de pluimveebrancheorganisaties NOP/LTO, NVP, COBK en NEPLUVI. Het bestuur van PLUIMNED dient alle wijzigingen met betrekking tot het certificatieschema vast te stellen.

PLUIMNED is statutair gevestigd te Houten en houdt kantoor op Laan van Vollenhove 3229 te Zeist. PLUIMNED is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer KvK 59546395. Het rekeningnummer van PLUIMNED is NL07RABO0153225785.

Het ‘echte’ werk, nadenken en adviseren over de inhoud van IKB Kip, wordt gedaan binnen het Centraal College van Deskundigen IKB Kip, het CCvD. Het CCvD wordt gevormd door vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen. Natuurlijk de pluimveesector zelf, maar ook bijvoorbeeld de retail (CBL) is vertegenwoordigd.