Certificerende Instanties

Certificerende Instanties (CI’s) kunnen zich aanmelden bij de schemabeheerder van IKB Kip. Als een CI geschikt blijkt, dan wordt met hen een overeenkomst aangegaan. De door de schemabeheerder geaccepteerde CI’s voeren de controle, beoordeling en certificering t.a.v. IKB Kip uit.

Proces voor deelname aan IKB Kip

 • U meldt zich aan bij een erkende Certificerende Instantie (CI). CI maakt een afspraak met u voor een erkenningscontrole.
 • Advies is om als voorbereiding de IKB-normen voor uw bedrijf door te nemen (zie Certificatieschema IKB Kip).
 • Voor (of bij aanvang van) de erkenningscontrole moet u ook een deelnemersovereenkomst ondertekenen (een voorbeeld hiervan maakt onderdeel uit van het Certificatieschema IKB Kip).
 • Als alles akkoord is, dan ontvangt u het IKB Kip certificaat en wordt u opgenomen in het IKB-register. Meer informatie over dit register vindt u bij IKB Kip erkende bedrijven.
 • Een certificaat is in beginsel 1 jaar geldig.
 • Om een nieuw certificaat te ontvangen zal er voor afloop van uw huidige certificaat weer een controle uitgevoerd moeten worden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

U beslist
De gecontracteerde CI’s zijn goed en kundig. U kiest zelf met welke CI u zaken wilt doen. Met deze CI sluit u dan ook een overeenkomst.

Tarieven
Voor informatie over de tarieven voor controle, beoordeling etc. dient u contact op te nemen met de CI’s. Daarnaast wordt een deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

Erkenningen en contactgegevens CI's

In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke schakels binnen IKB Kip de CI’s erkend zijn. Voorts zijn de contactgegevens van de CI’s vermeld, zodat u desgewenst contact met hen kunt opnemen (bijvoorbeeld voor een offerte of prijsopgaaf).

Vinçotte ISACert Nederland BV

 • Opfok voor fok en vermeerdering
 • Fok en vermeerdering
 • Broederijen
 • Vleeskuikens (inclusief categorisering antibioticagebruik)
 • Slachterijen
 • Uitsnijderijen
 • Hoofdlocatie Multi-site

Telefoonnummer: 088 472 23 50
E-mail: livestock@isacert.nl 
Internet: www.isacert.nl

KIWA VERIN

 • Opfok voor fok en vermeerdering
 • Fok en vermeerdering
 • Broederijen
 • Vleeskuikens (inclusief categorisering antibioticagebruik)
 • Slachterijen
 • Uitsnijderijen
 • Hoofdlocatie Multi-site

Telefoonnummer: 088 99 843 10
E-mail: info@kiwaverin.nl
Internet: www.kiwaverin.nl