Andere kwaliteitsschema's

Naast IKB Kip zijn er nog andere kwaliteitsschema’s in de pluimveevleessector.

Belplume

Tussen het Certificatieschema IKB Kip en het Belgische kwaliteitssysteem Belplume is er sprake van een wederzijdse erkenning. Dit betekent bijvoorbeeld dat een vleeskuikenbedrijf met een IKB Kip certificaat ook eendagskuikens van een Belplume erkende broederij mag aanvoeren en dat een IKB Kip erkende vleeskuikenhouder ook aan Belplume erkende slachterijen mag leveren.
Kijk voor meer informatie op www.belplume.be

Natuurlijk zijn er meer kwaliteitsschema’s, maar IKB Kip heeft enkel een wederzijdse erkenning met Belplume. Met andere schemabeheerders is natuurlijk wel contact, bijvoorbeeld met QS (Duitsland) en het Beter Leven kenmerk.