Aanmelden en tarieven

Aanmelden
Wie ervoor kiest deel te nemen, moet zich wel houden aan de regels. Dat heeft zo zijn voordelen, want alle schakels die meedoen, garanderen dat ze doen wat ze beloofd hebben. Zo wordt ingespeeld op de wensen vanuit de afnemers en de maatschappij. Als u besluit deel te nemen aan IKB Kip, dan kunt u zich aanmelden bij een Certificerende Instantie.

Meer informatie over controles binnen IKB Kip vindt u bij veelgestelde vragen.

Deelnemersbijdrage IKB Kip 2016

De tarieven voor deelname bedragen in 2016:

  • Hoofdlocatie Multisite: basisbedrag van € 2.500,- plus € 25,- per sublocatie
  • Individuele bedrijven (KIPnummers): € 220,-

De deelnemersbijdrage is een bijdrage die steeds eenmaal per jaar wordt geïnd (per certificaat). De Certificerende Instanties (CI’s) innen de deelnemersbijdrage namens de schemabeheerder IKB Kip (Stichting PLUIMNED). Met de bijdragen van IKB-deelnemers worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Beheer certificatieschema IKB Kip
  • Aansturing CI’s
  • Ontwikkeling certificatieschema IKB Kip
  • Beheer IKB-database (in deze database staan o.a. alle IKB-controlerapporten en een overzicht van alle deelnemers))
  • Afstemming sector (o.a. via CCvD IKB Kip )
  • Contact met / beantwoorden van vragen van (potentiële) deelnemers

De deelnemersbijdrage staat los van de kosten voor controle en beoordeling door de CI.