Het nieuwe IKB Kip bord

Het nieuwe IKB Kip bord bestaat uit verschillende onderdelen die bijdragen aan de trots van de pluimveevleessector:

  • Het IKB Kip logo, hieraan zijn de deelnemende bedrijven te herkennen;
  • Wij zijn er trots op dat het pluimveevlees dat geproduceerd wordt een veilig en gezond stukje vlees is;
  • Op de website (www.ikbkip.nl) kan iedereen meer informatie vinden over het IKB Kip certificatieschema;
  • IKB Kip is een Nederlands certificatieschema;
  • Er vinden onafhankelijke, geborgde controles plaats. Dit is afgedekt via de acceptatie door de Raad voor        Accreditatie, volgens de norm ISO/IEC 17065;
  • IKB Kip gaat verder dan regelgeving door bovenwettelijke normen, en controleert daarnaast extra op internationale én nationale regelgeving.

 

Bestand

Uitleg over het IKB Kip bord

stalbord_nederlands_definitief.jpg