Extra toelichting voorschriften QS 2019

QS stelt voor pluimveehouders een extra toelichting op de QS voorschriften beschikbaar. Dit document is niet beschikbaar in het Nederlands. Het document is vernieuwd en bevat extra toelichting op de uitvoering van bepaalde QS voorschriften.

Het document in het Engels kunt u hier vinden.
Het document in het Duits kunt u hier vinden.

U vindt hierin extra toelichting over:

  • Voorschrift 3.2.7: de berekening van de bezettingsdichtheid. Toelichting: de bezettingsdichtheid van 39 kg levend gewicht per m2 mag nooit worden overschreden. Als het gemiddelde gewicht van vleeskuikens onder de 1600 gram is, dan mag de bezettingsdichtheid niet hoger zijn dan 35 kg levend gewicht per m2 gemiddeld over drie opeenvolgende passages.  
  • Voorschrift 3.2.8: welk type alarmsysteem aanwezig moet zijn. Toelichting: het is belangrijk dat een stroomstoring of uitval van de ventilatie direct opgemerkt wordt (ook tijdens nachtelijke uren en in afgelegen stallen). Hierbij kan worden gedacht aan bijv. een signaallicht of signaalalarm of een melding via de telefoon. Welk type apparaat (of welke combinatie van apparaten) voor een bepaald bedrijf zinvol is, moet per geval worden bepaald.  
  • Voorschrift 3.4.1: of additieven die worden toegevoegd aan het drinkwater ook QS-erkend moeten zijn. Toelichting: alle additieven die aan het drinkwater in een stal met dieren worden toegevoegd en door de dieren geconsumeerd worden tijdens het drinken, moeten zijn goedgekeurd als diervoeder of additief voor diervoeder. Deze producten moeten dus ook QS-erkend zijn en aangeschaft zijn bij een QS-erkende producent of handelaar. Een uitzondering hierop is wanneer biociden voor drinkwater worden gebruikt, dan is er geen QS-erkenning nodig. 
    Bij het toevoegen van additieven aan het drinkwater in een stal zonder dieren, is het niet verplicht dat het additief QS-erkend is en is aangeschaft bij een QS-erkende producent of handelaar. Als een reinigingsmiddel of biocide tijdens de leegstand wordt ingezet om de drinkwaterleiding te reinigen en desinfecteren, dan moeten deze middelen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Indien nodig moeten de leidingen worden gespoeld voor plaatsen van nieuwe dieren, zodat het drinkwater niet wordt vervuild.